banner728x90def
Van de orde

Aankondiging opvragen jaarrekening

Binnenkort zal de unit DTA-FTA namens de dekens bij 50 kantoren de definitieve jaarrekening opvragen over het boekjaar 2022 om de door deze kantoren ingediende financiële kengetallen te controleren. Deze kengetallen zijn ontleend aan de (voorlopige) jaarrekening. De kantoren zijn a-select gekozen uit het bestand met kantoren.

 

De unit DTA-FTA zal de ontvangen definitieve jaarrekeningen analyseren en een terugkoppeling geven aan de deken. In het geval er ten opzichte van de ingediende kengetallen relevante afwijkingen zijn geconstateerd ontvangt ook het kantoor een terugkoppeling. De deken beslist vervolgens over een eventuele follow up richting het advocatenkantoor.

 

Achtergrond

Jaarlijks vragen de dekens bij alle advocatenkantoren de financiële kengetallen op. De opgevraagde gegevens bestaan uit posten die zijn over te nemen uit de balans en uit de winst- en verliesrekening van advocatenkantoren. Deze werkwijze draagt bij aan een effectieve, efficiënte en uniforme uitoefening van het financieel toezicht. Door het opvragen en analyseren van financiële kengetallen van alle kantoren beschikt de deken over inzicht in (de ontwikkeling in) de financiële positie en de mogelijke (financiële) risico’s van alle kantoren binnen diens arrondissement en kan de deken vaststellen of kantoren voldoen aan de geldende administratieplicht.