banner728x90def
Ingezonden

Alle advocaten één vuist!

Geachte confrères en collega’s,

Zoals velen bekend heeft een Haagse piket-app-groep, waaraan 123 piketadvocaten deelnemen, 100% aangegeven verhinderd te zijn in de periode 1 tot en met 14 januari 2020. Omdat het ons ter ore kwam dat er buiten deze groep toch advocaten zijn die de oproepen gemist hebben of achteraf, vanwege het hoge aantal, toch hadden willen deelnemen aan deze actie, heb ik telefonisch contact opgenomen met de Raad voor Rechtsbijstand.

Gezien het hoge aantal is het besluit genomen om op dit moment géén rooster te maken. Dat is doorgegeven aan Den Haag. De afdeling piket van de rvr wacht op berichtgeving vanuit het ministerie te Den Haag.

Gedurende deze periode is het nog mogelijk om schriftelijk verhinderdata door te geven aan: helpdeskpiket@rvr.org. De backoffice zal deze verhinderingen alsnog in het systeem verwerken! Daardoor kan er een nog hoger percentage gehaald worden dan die 85%.

Ook berichtte zij dat advocaten altijd een evenredig aantal diensten op jaarbasis krijgen toebedeeld, dus verhindering in die 1ste 2-weken, voorzover je überhaupt ingedeeld zou zijn, betekent geen gemiste piketdiensten en dus geen gemiste omzet.

Reden waarom ik u allen verzoek deze berichtgeving op de daartoe geëigende wijze verder te verspreiden en een dringende oproep te doen tot deelname en een email te versturen met als verhinderdata 1 tot en met 14 januari 2020.

Met vriendelijke groet,

mr. S.P. Koerselman
Advocaat

Cyclaamrood 11 – 2718 SE Zoetermeer – The Netherlands
E: koerselman@koerselman.nl
T: (+31) 79 3611 188
F: (+31) 79 3600 501
I: www .koerselman.nl