banner728x90def
Ordenieuws

Beëdigingen en Stagiaire-aangelegenheden (Beëdigingsrekesten stagiaires indienen vóór 1 december 2022)

Velen van u kennen Petra van den Broek nog als dè stafmedewerker op het Bureau die zich bezig hield met de beëdigingen en de stagiaires binnen Midden-Nederland. Zij heeft het Bureau verlaten en nu ben ik de nieuwe vrouw op die plek.

Als u een stagiaire in dienst wilt gaan nemen en/of patroon wilt worden dan zullen die verzoeken door mij behandeld gaan worden, waarna de verzoeken door de Raad van de Orde zullen worden beoordeeld.

Wat ik inmiddels heb ervaren is dat er twee piekmomenten in het jaar zijn, namelijk de maanden voor de start van de beroepsopleiding (1 maart en 1 september).

Ik meld u graag dat voor de deelname aan de Beroepsopleiding maart 2023 het verzoekschrift tot beëdiging en goedkeuring patronaat kan worden ingediend tot 1 december 2022 !

Graag breng ik een en ander onder uw aandacht, met name omdat ik denk dat als u met onderstaande punten rekening houdt, u en ik beiden minder werk hebben en de kans groter is dat de verzoeken (sneller) worden goedgekeurd. (Dit zijn slechts wat aandachtspunten, voor de volledige eisen en voorwaarden verwijs ik naar de betreffende wet- en regelgeving, zoals onder andere de Advocatenwet, de Voda, Beleidsregel Stage en Patronaat 2022, en het stagereglement 2022)

  • Alle verzoeken tot beëdiging en herbeëdiging dienen online via onze website te worden ingediend. Al deze verzoekschriften moeten ondertekend zijn. Dit klinkt logisch klinkt, maar het gaat niet altijd goed.
  • Bij het verzoek tot beëdiging van een advocaat-stagiaire dient onder andere de arbeidsovereenkomst en een stagebegeleidingsplan meegestuurd te worden:

Arbeidsovereenkomst: We zijn kritisch op de arbeidsovereenkomst. Ik adviseer u de actuele regelgeving toe te passen. Zo wordt in ieder geval de Beleidsregel Stage en Patronaat jaarlijks aangepast.

Stagebegeleidingsplan: Op onze website staat een model voor een stagebegeleidingsplan. Het is het meest eenvoudig als u dat model gebruikt. Wanneer niet alles wat in ons model staat in uw eigen stagebegeleidingsplan wordt benoemd, wordt gevraagd het stagebegeleidingsplan aan te passen.

  • Behalve het verzoek beëdiging dat volledig moet zijn is het minstens zo belangrijk dat de patroon patronabel is. Wanneer u patroon wilt worden van een (aankomend) advocaat-stagiaire dient u zich bewust te zijn van artikel 3.6 Voda. Informeer uw (aankomend) stagiaire alstublieft zelf over de eventuele obstakels die er zouden kunnen zijn. Wanneer een patroon niet patronabel is, wordt het verzoek afgewezen en loopt de advocaat-stagiaire het risico niet beëdigd te worden dan wel zonder patroon te zitten.
  • De patroon moet de patroonscursus hebben gedaan op het moment dat het verzoek tot goedkeuring patroon wordt ingediend. Let op dat de cursus maximaal 3 jaar voorafgaand aan het verzoek gedaan mag zijn. (art.3.5a Voda)
  • Mocht u een patroonswissel overwegen, dien het verzoek tijdig in.

Mocht u vragen hebben, schroom niet te bellen. Ik denk graag met u mee.

Baudewine van Drimmelen, stafjurist