banner728x90def
Ordenieuws

Beëdigingsrekesten stagiaires indienen vóór 15 december 2016

In maart 2017 zal de voorjaarscyclus van de Beroepsopleiding Advocatuur van start gaan.

Stagiaire in loondienst
Voor kantoren die een stagiaire in dienst gaan nemen die hieraan wil deelnemen is het van belang dat de stagiaire tijdig wordt beëdigd en zich tijdig kan inschrijven voor de Beroepsopleiding.

Houdt u rekening met de volgende termijnen:

  • Het rekest tot inschrijving en beëdiging vóór 15 december 2016 indienen bij de Raad van de Orde op het Bureau van de Orde van Advocaten Midden-Nederland;
  • Het aanmeldingsformulier voor de Beroepsopleiding Advocatuur zo snel mogelijk doch uiterlijk 31 december 2016 inleveren bij de NOvA.

De stagiaire moet vóór 1 maart 2017 beëdigd zijn om deel te mogen nemen aan de voorjaarscyclus 2017 van de Beroepsopleiding.

Het voornoemde aanmeldingsformulier voor de Beroepsopleiding ontvangt de stagiaire per e-mail van het Bureau van de Orde Midden-Nederland, nadat het Bureau het beëdigingsrekest heeft ontvangen.

De beëdigingsdata voor 2016 kunt u vinden op de website. De beëdigingsdata voor 2017 zijn nog niet bekend. Deze worden op de website gepubliceerd zodra mogelijk.

Daarnaast hecht de Raad van de Orde eraan te wijzen op artikel 8 lid 3 Advocatenwet.  De nieuwe Beroepsopleiding duurt minimaal 2,5 jaar. Artikel 8 lid 3 van de Advocatenwet stelt dat indien niet binnen drie jaar na de datum van beëdiging het certificaat van de Beroepsopleiding is behaald, de advocaat wordt geschrapt van het tableau. Omdat de termijn van drie jaar telt vanaf datum beëdiging, is het aan te raden niet al te ver voor de start van de Beroepsopleiding de stagiaire te laten beëdigen.

Stagiaire-ondernemer
Houdt u rekening met de volgende termijn. Het ondernemingsplan en alle andere verplichte stukken moeten uiterlijk ingediend zijn vóór 1 december 2016. Voordat u uw ondernemingsplan c.a. indient, gelieve telefonisch contact op te nemen met het bureau van de Orde, mevrouw mr. J.N. Hofman of mevrouw mr. N.M.P. Jäger, T 030 234 38 19.