banner728x90def
Ordenieuws

Beëdigingsrekesten stagiaires indienen vóór 15 december 2019

In maart 2020 zal de voorjaarscyclus van de Beroepsopleiding Advocatuur van start gaan.

Stagiaire in loondienst

Voor kantoren die een stagiaire in dienst gaan nemen die hieraan wil deelnemen is het van belang dat de stagiaire tijdig wordt beëdigd en zich tijdig kan inschrijven voor de Beroepsopleiding. Houdt u rekening met de volgende termijnen:

• Het rekest tot inschrijving en beëdiging vóór 15 december 2019 indienen bij de Raad van de Orde op het Bureau van de Orde van Advocaten Midden-Nederland;
• De aanmelding voor de Beroepsopleiding Advocatuur zo snel mogelijk doch uiterlijk 31 december 2019 indienen.

De stagiaire moet vóór 1 maart 2020 beëdigd zijn om deel te mogen nemen aan de voorjaarsyclus 2020 van de Beroepsopleiding.

Informatie over de aanmelding voor de Beroepsopleiding ontvangt de stagiaire per e-mail van het Bureau van de Orde Midden-Nederland, nadat het Bureau het beëdigingsrekest heeft ontvangen.

De beëdigingsdata voor 2019 en 2020 kunt u vinden op de website.

Daarnaast hecht de Raad van de Orde eraan te wijzen op artikel 8c lid 3 Advocatenwet. De nieuwe Beroepsopleiding duurt minimaal 2,5 jaar. Artikel 8c lid 3 van de Advocatenwet stelt dat indien niet binnen drie jaar na de datum van beëdiging het certificaat van de Beroepsopleiding is behaald, de advocaat wordt geschrapt van het tableau. Omdat de termijn van drie jaar telt vanaf datum beëdiging, is het aan te raden niet al te ver voor de start van de Beroepsopleiding de stagiaire te laten beëdigen.

Stagiaire-ondernemer

Houdt u rekening met de volgende termijn. Het ondernemingsplan en alle andere verplichte stukken moeten uiterlijk ingediend zijn vóór 15 november. Voordat u uw ondernemingsplan c.a. indient, gelieve telefonisch contact op te nemen met het bureau van de Orde, mevrouw mr. F.M. Haarmans of mevrouw P. van den Broek, T 030 234 38 19. Klik hier voor meer informatie.