banner728x90def
Ordenieuws

Beëdigingsrekesten stagiaires indienen vóór 18 juni 2016

In september 2016 zal de najaarscyclus van de Beroepsopleiding Advocatuur van start gaan.

Stagiaire in loondienst

Voor kantoren die een stagiaire in dienst gaan nemen die hieraan wil deelnemen is het van belang dat de stagiaire tijdig wordt beëdigd en zich tijdig kan inschrijven voor de Beroepsopleiding.

Houdt u rekening met de volgende termijnen:

  • Het rekest tot inschrijving en beëdiging vóór 18 juni 2016 indienen bij de Raad van de Orde op het Bureau van de Orde van Advocaten Midden-Nederland;
  • Het aanmeldingsformulier voor de Beroepsopleiding Advocatuur zo snel mogelijk doch uiterlijk 30 juni 2016 inleveren bij de NOvA.

De stagiaire moet vóór 1 september 2016 beëdigd zijn om deel te mogen nemen aan de najaarscyclus 2016 van de Beroepsopleiding.

Het voornoemde aanmeldingsformulier voor de Beroepsopleiding ontvangt de stagiaire per e-mail van het Bureau van de Orde Midden-Nederland, nadat het Bureau het beëdigingsrekest heeft ontvangen.

De beëdigingsdata voor 2016 kunt u vinden op de website.

Daarnaast hecht de Raad van de Orde eraan te wijzen op artikel 8 lid 3 Advocatenwet.  De nieuwe Beroepsopleiding duurt minimaal 2,5 jaar. Artikel 8 lid 3 van de Advocatenwet stelt dat indien niet binnen drie jaar na de datum van beëdiging het certificaat van de Beroepsopleiding is behaald, de advocaat wordt geschrapt van het tableau. Omdat de termijn van drie jaar telt vanaf datum beëdiging, is het aan te raden niet al te ver voor de start van de Beroepsopleiding de stagiaire te laten beëdigen.

Stagiaire-ondernemer

Houdt u rekening met de volgende termijn. Het ondernemingsplan en alle andere verplichte stukken moeten uiterlijk ingediend zijn vóór 1 juni 2016. Voordat u uw ondernemingsplan c.a. indient, gelieve telefonisch contact op te nemen met het bureau van de Orde, mevrouw mr. J.N. Hofman of mevrouw mr. N.M.P. Jäger, T 030 234 38 19.