banner728x90def
Ordenieuws

Beleidsregel Wwft| Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) 2023

Het dekenberaad stelt een nieuwe beleidsregel Toezicht Wwft 2023 vast. De beleidsregel zal in elk arrondissement per 1 januari 2023 in werking treden. Publicatie van de nieuwe beleidsregel volgt binnenkort.

Een van de belangrijkste beoogde wijzigingen betreft de Wwft- opleidingsverplichting voor advocaten die géén Wwft-zaken behandelen. Deze verplichting komt met ingang van 1 januari 2023 te vervallen. Uiteraard geldt de Wwft-opleidingsverplichting voor advocaten die wel Wwft-zaken doen, onverkort.

Het blijft echter van groot belang dat ook advocaten die geen Wwft-zaken behandelen, in staat zijn om te herkennen wanneer dienstverlening onder de Wwft valt en een niet-Wwft-zaak bijvoorbeeld ‘van kleur verschiet’ waardoor de advocaat alsnog aan de verplichtingen van de Wwft moet voldoen. Als een advocaat Wwft-diensten verleent maar zich niet aan de regels van de Wwft houdt, kan dit leiden tot een aanzienlijke boete of tuchtrechtelijke consequenties.

 

De nieuwe beleidsregel zal op de websites van de verschillende ordes worden geplaatst en op de website van het dekenberaad (www.toezichtadvocatuur.nl). Daarnaast zal er een tekst voor de advocaten worden opgesteld waarin een korte toelichting wordt gegeven op de beleidsregel. Deze toelichting zal worden verspreid via de lokale nieuwsbrief/ website.

 

Op de website van de NOvA vindt u informatie over de Wwft. De NOvA zal daarnaast voorlichting gaan verzorgen over deze wet.