banner728x90def
Rechtspraak

Bureau Erfrecht handelt vanaf 1 oktober 2023 alle erfrechtzaken in Midden-Nederland af

Vanaf 1 oktober 2023 handelt het Bureau Erfrecht alle erfrechtzaken in Midden-Nederland af: dagvaardingen en verzoekschriften (boek 4 BW). Het bureau doet vanaf 1 oktober alle administratie rond erfrechtzaken. Vanaf die datum worden er geen erfrechtzaken meer geregistreerd in Lelystad. Post kan gericht worden aan: Rechtbank Midden-Nederland, Bureau Erfrecht (locatie Utrecht), Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Telefoonnummer: 088-3611964. Veilig mailen (via Zivver) kan via de website van de rechtspraak. Algemeen mailadres: erfrechtutrecht@rechtspraak.nl.

 

De locaties voor inhoudelijke behandeling op zitting blijven ongewijzigd: Utrecht en Lelystad. Bureau Erfrecht beheert ook het Boedelregister. De werkwijze voor kort gedingen gerelateerd aan erfrecht blijft ongewijzigd.

 

Door het oprichten van het Bureau Erfrecht zorgt de rechtbank ervoor dat kennis, expertise en verantwoordelijkheid bij één team wordt ondergebracht. De verwachting is dat zaken daardoor sneller kunnen worden afgedaan en de specialistische kennis voor dit soort zaken verhoogd wordt. Ook voor procespartijen heeft het voordelen, die bij één herkenbaar loket terechtkunnen.

 

Voor meer informatie neemt u contact op met het Bureau Erfrecht via bovenstaande contactgegevens. U kunt ook kijken op rechtspraak.nl.