banner728x90def
Rechtspraak

Commissie handelsrecht

Op 2 april 2019 heeft op ressortniveau overleg plaatsgevonden met het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, waarbij zowel door de aanwezigen raadsheren als vertegenwoordigers van de balie agendapunten zijn ingebracht.
Uiteraard zijn de doorlooptijden (opnieuw) onderwerp van gesprek geweest; de verwachting is dat eind volgend jaar sprake zal zijn van een normale werkvoorraad. De werkwijze blijft dat in beginsel iedere zaak op zitting komt. Voor een verdere toelichting hierop en de overige onderwerpen die zijn besproken, wordt verwezen naar de notulen zoals deze integraal zijn te vinden op het besloten deel van de website van de Orde van Advocaten Midden-Nederland.

Indien u over of in verband met het procederen bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (en de Rechtbank Midden-Nederland) bijzonderheden tegenkomt of ergernissen ervaart, die u bespreekbaar wilt maken, laat het vooral weten. Inmiddels vindt er regelmatig overleg plaats met het Gerechtshof en de Rechtbank waarbij allerlei zaken worden besproken om op die manier tot een verbetering te komen. De input van u als advocaat is daarvoor nodig en gewenst.

Piet-Hein van der Vleuten
waarnemend deken
commissie handelsrecht