banner728x90def
Van de orde

Dekens en BFT stemmen toezicht ondermijning af

De Dekens (belast met het toezicht op advocaten) en het BFT (belast met het toezicht op onder meer notarissen) stemmen hun toezicht op ondermijningsrisico’s bij cliënten van deze poortwachters nader op elkaar af.

Advocaten en notarissen werken geregeld samen. Samenwerking vindt plaats via informele collegiale samenwerking of via formele samenwerking, als interdisciplinair kantoor. Daar waar beroepsgroepen samenwerken, past ook afstemming van het toezicht op ondermijningsrisico’s bij gezamenlijke cliënten van deze beroepsgroepen.

Om het toezicht op ondermijning met elkaar in lijn te brengen, hebben de Dekens en toezichthouders van het BFT gezamenlijk een driedaagse training doorlopen. Daarnaast is er binnen de wettelijke mogelijkheden gewerkt aan een specifieke indicatorenlijst en nadere afstemming van
toezichtonderzoeken.

Per beroepsgroep zijn reeds Wwft-Leidraden beschikbaar met overzichten van transactie- en cliëntenrisicofactoren voor ondermijning. Deze leidraden helpen advocaten en notarissen om hun  poortwachtersrol goed te vervullen. In aanvulling hierop is door Dekens en het BFT een gezamenlijke lijst met aandachtpunten samengesteld over ondermijningsrisico’s bij samenwerkingssituaties. Ook zijn toezichtthema’s vastgesteld voor de toezichtonderzoeken door Dekens en het BFT op specifieke ondermijningsrisico’s bij samenwerkingen tussen advocaten en notarissen.

Door deze afstemming kan, met behoud van ieders eigen rol en verantwoordelijkheid, het toezicht op ondermijning worden versterkt.