banner728x90def
Rechtspraak

Digitalisering rechtspraak

Zoals bekend procederen advocaten in Midden-Nederland en Gelderland bij handelsvorderingen boven de 25.000 euro digitaal. Deze gang van zaken verandert op korte termijn niet. De Rechtspraak werkt er aan om de uitzonderingspositie bij Midden-Nederland en Gelderland (ander procesrecht voor handelsvorderingen dan in de rest van het land) zo kort mogelijk te laten duren. Daarvoor is de Rechtspraak afhankelijk van een wijzing in de wet.

Onder leiding van de bestuurders van Gelderland en Midden-Nederland worden er afspraken gemaakt die er voor zorgen dat de beide gerechten voor zolang als dit nodig is goed met digitale handelsvorderingen kunnen werken.

De Rechtspraak is op dit moment plannen aan het maken op het terrein van digitale toegankelijkheid. Het gaat dan om het basisplan digitalisering, hierbij wordt de NOvA betrokken. Dit basisplan heeft op korte termijn geen gevolgen voor de situatie in Midden-Nederland en Gelderland, daar is immers een wetswijziging voor nodig.

Het basisplan digitalisering gaat alleen over bestuursrecht en civiel recht en wordt uitgelegd in deze infographic. De rechtsgebieden strafrecht en toezicht (faillissements- en bewindszaken) waar al digitaal wordt gewerkt gaan verder op de ingeslagen weg.

Voor vragen over digitaal procederen kan contact worden opgenomen met het Rechtspraak Servicecentrum. Het RSC is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 088-3616161 of via Twitter en Facebook van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 uur en 20.00 uur.