banner728x90def
Van de orde

Doe mee met het onderzoek naar druk en dreiging

De NOvA laat in 2024 opnieuw onderzoek doen naar de mate waarin advocaten te maken krijgen met bedreiging, intimidatie en agressie en wat de achtergronden daarvan zijn. In 2022 heeft de NOvA dit onderzoek voor het eerst laten uitvoeren. Toen bleek dat de helft van de advocaten in het jaar ervoor ten minste één vorm van agressie meemaakte. Vier op de tien advocaten maakten zelfs meerdere incidenten mee. Om een betrouwbaar en representatief beeld te krijgen, is uw medewerking ook nu weer van groot belang. Ook als u denkt niet met bedreiging, intimidatie en/of agressie in aanraking te zijn gekomen, is het belangrijk dat u de enquête invult. Dit kost u ongeveer 10 minuten.

Steeds vaker worden advocaten geconfronteerd met hoogoplopende emoties die uitmonden in bedreiging, intimidatie en agressie. Door het tweejaarlijks herhalen van het onderzoek worden ontwikkelingen gemonitord en beschikt de NOvA over actuele data. Op basis hiervan kunnen eventuele acties worden ondernomen. Ook richt het onderzoek zich op de wijze waarop advocaten en hun kantoor hiermee omgaan en wil de NOvA weten wat de ondersteuningsbehoeften van advocaten zijn.

 

Deelnemen aan het onderzoek naar druk en dreiging
https://startvragenlijst.nl/advocatuur

 

De NOvA en onderzoeksbureau Ipsos I&O gaan zorgvuldig om met uw privacy. De deelname aan dit onderzoek is anoniem. Dat betekent dat uw antwoorden op de vragenlijst in het bezit blijven van Ipsos I&O en niet met derden worden gedeeld. De resultaten in de rapportage zijn niet naar u herleidbaar.