banner728x90def
Rechtspraak

Embargo op persrol rechtbank

Om de openbaarheid van de rechtspraak mogelijk te maken verstrekt de rechtbank Midden-Nederland een wekelijkse persrol aan journalisten. Meer informatie hierover kunt u vinden in de Persrichtlijn 2013.

Op de persrol staat een samenvatting van de zaak op basis van de tenlastelegging, dagvaarding, verzoek- of beroepschrift. Op publicatie van deze informatie rust een embargo tot aan het moment dat de zaak in het openbaar wordt behandeld. Bij strafzaken van meerderjarige verdachten is dit het moment dat de zaak wordt uitgeroepen, bij minderjarige verdachten is dit de aanvang van de openbare uitspraak.

Het embargo beschermt de privacy van uw cliënt en voorkomt verkeerde berichtgeving en beeldvorming in het geval er vóór aanvang van een zitting nog wijzigingen optreden, zoals het intrekken van een (deel van een) zaak of het wijzigen van de tenlastelegging.

Indien er mediabelangstelling is voor een zaak zult u in samenspraak met uw cliënt bepalen of u voor aanvang van een zitting de pers te woord staat. De rechtbank bemerkt dat er in toenemende mate al vóór aanvang van een zitting uit de persrol wordt gepubliceerd. De journalisten zeggen hierbij niet op basis van de persrol te publiceren maar op basis van een andere bron die de informatie heeft bevestigd.

Het is de rechtbank gebleken dat het enkele ‘ja’ van een advocaat op de vraag van een journalist of uw cliënt inderdaad op zitting staat, al wordt gebruikt als deze ‘andere bron’ en aanleiding geeft tot publicatie van informatie. De rechtbank brengt dit graag onder uw aandacht.

Persrechter Isabelle Severeijns