banner728x90def
Op het bureau van de orde

Het Bureau van de Orde – Interview Harm

Wie werkt er op het bureau, wie krijgt u aan de lijn als u het Bureau belt, wie achtervolgt u met e-mails over de CCV’s, wie is nu eigenlijk de behandelaar van uw klacht?

In deze rubriek een korte kennismaking met een medewerker van het Bureau van de Orde. Echt, net als voor advocaten geldt, geldt ook voor medewerkers van het bureau “Het zijn net mensen”.

 

In deze aflevering van het baliebulletin ontmoet u mr. Harm van den Heiligenberg.

Wat is je functie bij de Orde van Advocaten:

Ik ben advocaat (in dienstbetrekking van de Raad van de Orde) en stafjurist bij het Ordebureau. In mijn functie houd ik mij bezig met het onderzoek van klachten over advocaten, het geven van adviezen aan en het bemiddelen bij geschillen tussen advocaten.

Sinds wanneer werk je hier:

Vanaf 1 februari 2018 werk ik bij het Ordebureau.

Wat deed je voor dat je hier kwam werken:

In augustus 1993 ben ik afgestudeerd en in januari 1994 moest ik voor negen maanden in militaire dienst. Daarna heb ik vijf jaar als jurist gewerkt bij een gemeente. Vervolgens heb ik vier jaar als jurist gewerkt bij een gerechtsdeurwaarderskantoor. Eind februari 2004 ben ik beëdigd tot advocaat (en procureur) in de rechtbank te Utrecht (thans Midden-Nederland). Ik heb mij bezig gehouden met de algemene praktijk (handelsrecht en strafrecht).

Waarom heb je de overstap gemaakt naar de Orde:

Na ruim 13 jaar als advocaat in de rechtspraktijk te hebben gewerkt, was ik toe aan een andere uitdaging. Op dat moment kwam de functie vrij bij het Ordebureau en daarop heb ik gesolliciteerd. Tot op heden vind ik (bijna) elke dag de uitdaging in het advocatentuchtrecht en de toepassing daarvan op het behandelen van klachten, het geven van adviezen en het bemiddelen.

Hoe dacht je over de Orde van Advocaten voor je hier kwam werken:

Eerlijk gezegd, hield ik mij niet zo bezig met het Ordebureau. Ik had mij niet zo zeer verdiept in de werkzaamheden van het Ordebureau of van de deken.

Is die gedachte juist gebleken:

Achteraf denk ik dat ik mij meer had moeten verdiepen in wat het Ordebureau of de deken voor de advocaat kan betekenen. Wij, de medewerkers van het Ordebureau, staan klaar om advocaten met raad en daad te adviseren over (mogelijk) tuchtrechtelijke situaties en wij willen graag met advocaten sparren en als klankbord fungeren.

Heb je een hobby waar je iets over kwijt wil:

Ik lees erg graag en ik ben een groot fan van Elvis Presley.

Is er iets dat je heel graag wil delen met de balie Midden-Nederland – dit is je kans:

Ja, graag. Ik denk dat het Ordebureau meer informatie kan verstrekken over wat onze werkzaamheden inhouden en over de taken, bevoegdheden en de rol van de deken. Daarnaast denk ik dat wij richting (potentiële) klagers nog meer duidelijkheid kunnen verschaffen hoe de klachtprocedure werkt, maar ook wat de (on)mogelijkheden zijn.

Wil je nog iets kwijt over het Baliebulletin:

Ik vind het leuk dat het Baliebulletin nieuw leven is ingeblazen. Vroeger las ik het Baliebulletin heel graag.

Tip voor advocaten – hoe overleef je de Orde:

Indien een advocaat een ethisch, mogelijk tuchtrechtelijk probleem heeft of eens wil sparren of een klankbord wil hebben: bel het Ordebureau. Voor het overige: wees een fatsoenlijk advocaat.

Volgende keer in deze Rubriek: Femke Haarmans