banner728x90def
Op het bureau van de orde

Het Bureau van de Orde                                                             

Wie werkt er op het bureau, wie krijgt u aan de lijn als u het Bureau belt, wie achtervolgt u met e-mails over de CCV’s, wie is nu eigenlijk de behandelaar van uw klacht?

In deze rubriek een korte kennismaking met een medewerker van het Bureau van de Orde. Echt, net als voor advocaten geldt, geldt ook voor medewerkers van het bureau “Het zijn net mensen”.

In dit eerste na lange tijd hernieuwde baliebulletin ontmoet u mr. Frédérique Broeders. Niet geheel onbelangrijk om op voorhand te noemen. Frédérique Broeders is oud redactielid van dit Baliebulletin!

Wat is je functie bij de Orde van Advocaten:

Stafjurist

Sinds wanneer werk je hier:

1 juli 2021

Wat deed je voor dat je hier kwam werken:

Hiervoor ben ik 26 jaar advocaat geweest. Begonnen als stagiaire bij een kantoor op de Maliesingel en daar na mijn stage gebleven, eerst als medewerker en vervolgens als partner. Na 20 jaar samen ben ik samen met Nynke een nieuw kantoor gestart, De Familiezaak. Nu dus weer terug in de buurt waar ik mijn werkende leven begonnen ben.

Waarom heb je de overstap gemaakt naar de Orde:

De familierechtpraktijk is voor mij in de loop der jaren een ‘last’ geworden. Daar waar ik altijd heel blij en energiek van mijn werk werd en daar ook met vuur over kon vertellen, merkte ik op enig moment dat het me veel meer energie kostte dan dat het opleverde. Ik voelde continu onrust en zag op tegen de dingen die ik moest doen. Tijd dus voor een nieuwe uitdaging en verandering, maar wat? Iets juridisch… ?

Ik heb bijna acht jaar met ontzettend veel plezier in de Raad van Discipline gezeten, dus een vacature voor stafjurist wekte mijn belangstelling. De stoutmoedige vraag of deze vacature -waarvan de sollicitatietermijn reeds verstreken was- al vervuld was leverde drie maanden later alsnog een uitnodiging op voor een sollicitatiegesprek.

Hoe dacht je over de Orde van Advocaten voor je hier kwam werken:

Enerzijds heel positief. Ik heb in al die jaren wel eens contact gehad met het Ordebureau voor advies, maar ook over een klachtenregen van een wederpartij. Die contacten hebben mij erg geholpen en ik werd altijd heel vriendelijk en deskundig te woord gestaan. Anderzijds was ik altijd een beetje beducht voor de controle/het toezicht. Voor het kantoorbezoek dat wij kregen was ik erg zenuwachtig en zelfs een beetje gepikeerd. Waarom wij? Wat doen wij fout? Het gesprek was echter prettig en bleek juist informatief en helpend voor de organisatie van de praktijk.

Is die gedachte juist gebleken: nee dus.

Toezicht op de advocatuur is nodig om de kwaliteit van het beroep advocaat te waarborgen. Advocaten hebben een dusdanige relatie met hun cliënten dat cliënten blind op hen moeten kunnen vertrouwen. Dat die kwaliteit niet altijd goed is heb ik ervaren in mijn functie van lid van de Raad van Discipline. Het is dus goed dat er toezicht is. Het woord toezicht heeft een negatieve associatie, verantwoording afleggen, zo voelde ik dat ook als advocaat. Sinds ik werk op het Ordebureau heb ik ervaren dat de invulling van het toezicht juist erop gericht is om advocaten ervoor te behoeden dat ze in een situatie geraken dat ze hun cliënten beschadigen, niet meer voldoende kwaliteit leveren, niet meer integer zijn. Dit doen wij vooral door het geven van advies en informatie, mee te denken en een luisterend oor te zijn. Controle op de naleving van regelgeving hoort daar natuurlijk ook bij en dat gaat nu eenmaal op een veel zakelijkere manier. Een rechter vraagt een verkeersovertreder ook niet om het alsjeblieft nooit meer te doen, maar verbindt consequenties aan normoverschrijdend gedrag.

Heb je een hobby waar je iets over kwijt wil:

Zoveel tijd is er niet voor een hobby naast een gezin met drie kinderen en een hond, maar elke zondagochtend ben ik in het Wilhelminapark te vinden voor bootcamp, weer of geen weer. Verder geniet ik van onze wintersportvakanties en zingen in een koor.

Is er iets dat je heel graag wil delen met de balie Midden-Nederland – dit is je kans:

Schroom niet om ons te bellen! Meedenken over een lastige situatie helpt.

Wil je nog iets kwijt over het Baliebulletin:

Ik heb altijd met heel veel plezier in de redactie van het Baliebulletin gezeten. Destijds was het nog een papieren versie, wat nu haast niet meer voor te stellen is. Ik heb vooral ook warme herinneringen aan de redactievergaderingen. Enorm leuk dat het Baliebulletin in ere hersteld wordt!

Tip voor advocaten – hoe overleef je de Orde:

Omdenken! Niet denken dat wij er zijn om advocaten het leven zuur te maken, maar om advocaten bij de les te houden.

Volgende keer in deze Rubriek: Harm van den Heiligenberg