banner728x90def
Op het bureau van de orde

Interview met Marianne Kubatsch

Wie werkt er op het bureau, wie krijgt u aan de lijn als u het Bureau belt, wie achtervolgt u met e-mails over de CCV’s, wie is nu eigenlijk de behandelaar van uw klacht?

In deze rubriek een korte kennismaking met een medewerker van het Bureau van de Orde. Echt, net als voor advocaten geldt, geldt ook voor medewerkers van het bureau “Het zijn net mensen”.

 

In deze aflevering van het baliebulletin ontmoet u mr. Marianne Kubatsch.

 

Wat is je functie bij de Orde van Advocaten:

Ik ben stafjurist. Dat houdt in dat ik namens de deken onderzoek doe naar de ingediende klachten en, indien mogelijk, daarin probeer te bemiddelen. Verder geef ik adviezen aan advocaten en (potentiële) klagers. Dit alles doe ik samen met mijn drie collega-stafjuristen.

Daarnaast zit ik in het bestuur van de STOPAD en organiseer hiervoor de cursussen samen met een medewerkster van de stichting.

 

Wat deed je voor dat je hier kwam werken:

Ik ben tot januari 2022 met heel veel plezier advocaat geweest hier in het arrondissement. Van januari 2022 tot juli 2022 heb ik als vertrouwenspersoon tuchtzaken gewerkt bij het AKJ (nu Jeugdstem).

 

Waarom heb je de overstap gemaakt naar de Orde:

De functie bij het AKJ was (voor mij) te weinig juridisch. Toen de vraag voorbij kwam of ik geïnteresseerd was in de functie van stafjurist bij de Orde, en de inhoud van de functie mij duidelijk werd, was ik enthousiast. En dat ben ik nog steeds. Ik vind het daarbij ook leuk om zo toch nog een raakvlak met de advocatuur te hebben.

 

Hoe dacht je over de Orde van Advocaten voor je hier kwam werken:

Wat mij betreft was niet echt duidelijk wat de Orde deed behalve dat daar een klacht over jou terecht kon komen. Verder was mij uiteraard wel bekend dat je in speciale situaties overleg met de deken moet voeren en dat je bij zeer lastige dilemma’s advies aan de deken kon vragen. Dat laatste heb ik in mijn looptijd als advocaat twee of drie keer gedaan.

 

Is die gedachte juist gebleken:

Dat er heel veel meer gedaan wordt door de deken en het bureau is mij pas echt duidelijk geworden toen ik hier aan de slag ging. We zijn ook een vraagbaak en een sparring partner voor advocaten en zijn er dus niet alleen voor de klachten. We zijn er ook om, indien mogelijk, advocaten te behoeden voor het krijgen van klachten of te behoeden voor het krijgen van problemen bij de praktijkvoering. Verder is de huidige rol van een deken een andere geworden; meer zichtbaar en meer toegankelijk dan de deken van vroeger.

 

Heb je een hobby waar je iets over kwijt wil:

Ik lees graag, ga graag uit eten, naar de film en naar jazz optredens. Ook kook ik graag (vegetarisch).

 

Is er iets dat je heel graag wil delen met de balie Midden-Nederland – dit is je kans:

In feite heb ik het al gezegd: als er vragen/zorgen zijn trek aan de bel en bespreek het tijdig met ons. Alles wat besproken wordt is volledig vertrouwelijk. Zie ons als een soort helpdesk. Al maakt de klachtenpoot die ook bij ons ligt dat misschien een beetje verwarrend. Toch zijn het twee volledig gescheiden onderdelen van ons werk.

 

Wil je nog iets kwijt over het Baliebulletin:

Ik vind het heel goed en ook leuk dat het Baliebulletin weer nieuw leven is ingeblazen. Het zou mooi zijn als er ook ingezonden stukken van advocaten in zouden komen te staan trouwens.

 

Tip voor advocaten – hoe overleef je de Orde:

Die kun je prima overleven. Zeker als er vanuit de advocaat (meer) oog is voor het feit dat een deel van ons werk (de kengetallen, de ccv, de kantoorbezoeken) het uitvoeren van landelijk opgelegde regels is en niet bedoeld om advocaten “te pesten”. De stafjuristen zijn/waren zelf ook advocaat en begrijpen best “het gesputter en gemopper” dat we vaak bij het bespreken van deze onderwerpen tegenkomen. Besef verder steeds goed aan welke regels je als advocaat gebonden bent. Bij de gratie van het bestaan van deze regels heb je als advocaat vrijheid en geniet je bij voorbaat vertrouwen. Dat is een groot goed waar niet lichtvaardig mee omgesprongen mag worden.

 

Volgende keer in deze Rubriek: Floor Michels