banner728x90def
Van de orde

Kantoren en stagiaires let op: studiekostenbedingen (kosten beroepsopleiding) in arbeidsovereenkomsten zijn mogelijk nietig!

In een recent gepubliceerde uitspraak (https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:RBROT:2024:400) heeft de kantonrechter Rotterdam geoordeeld dat de beroepsopleiding voor advocaten onder de algemene scholingsplicht van de werkgever valt en kosteloos moet worden aangeboden en heeft in dit geval het studiekostenbeding nietig verklaard. Het lijkt er dus op dat arbeidsrechtelijk geen ruimte meer is voor een studiekostenbeding.

De kantonrechter oordeelt dat de uitzondering voor beroepsopleidingen of beroepskwalificaties niet voor de beroepsopleiding voor advocaten geldt. Het nationale recht, de Advocatenwet, verplicht de werknemer om deze opleiding te volgen. De opleiding is dus noodzakelijk voor de functie waarvoor de werknemer is aangenomen en de opleiding hoeft niet te zijn afgerond voordat de werknemer als advocaat aan de slag kan gaan.