banner728x90def
Van de orde

Kwaliteitstoetsen verruimd: ‘naar rato-regeling’ bij langdurige afwezigheid, ‘zelfde rechtsgebied’ geen vereiste meer, intervisie/GIO combineren en dubbel inzetten opleidingspunten

Na een evaluatie van de kwaliteitstoetsen door het bureau van de NOvA, heeft de algemene raad besloten de regelgeving op verschillende punten aan te passen. Vandaag heeft het college van afgevaardigden de Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen vastgesteld. Hierdoor geldt vanaf 1 januari 2024 een ‘naar rato-regeling’ bij afwezigheid door langdurige ziekte of zwangerschap.

Om hun deskundigheid – een van de kernwaarden van de advocatuur – op peil te houden, zijn advocaten sinds 1 maart 2020 verplicht om te voldoen aan de kwaliteitstoetsen. Dit betekent dat advocaten jaarlijks moeten deelnemen aan een vorm van gestructureerde feedback: intervisie, peer review of gestructureerd intercollegiaal overleg (GIO).

Verlichting van regeldruk
Uit de eerder dit jaar uitgevoerde evaluatie blijkt dat de kwaliteitstoetsen aan de beoogde kwaliteits- en deskundigheidsbevorderende doelstellingen voldoen, maar dat op onderdelen ruimte is voor het oplossen van knelpunten en verlichting van de regeldruk. Vanaf 1 januari 2024 gelden de volgende versoepelingen:

 • ‘Naar rato-regeling’ bij langdurige afwezigheid
  Met ingang van 2024 geldt bij afwezigheid door langdurige ziekte (vanaf zes maanden) of zwangerschap (vanaf vier maanden) een ‘naar rato-regeling’. Deze wijziging van de Verordening op de advocatuur (artikel 4.7) betekent dat het aantal uur dat een advocaat verplicht moet deelnemen aan de kwaliteitstoetsen naar rato wordt verminderd met twee uur per drie maanden waarin de praktijk in het kalenderjaar niet wordt uitgeoefend. Dat leidt voor advocaten die hierop een beroep doen tot een kosten- en tijdsbesparing. Dit gold al eerder voor het aantal opleidingspunten.
 • Zelfde rechtsgebied geen vereiste meer voor intervisie en GIO
  Daarnaast heeft de algemene raad de Wijzigingsregeling kwaliteitstoetsen 2023 vastgesteld, waardoor artikelen 13a en 13b van de Regeling op de advocatuur (Roda) wijzigen. Vanaf 1 januari 2024 wordt het vereiste ‘rechtsgebieden’ voor intervisie en GIO losgelaten. Dit betekent dat de verschillende deelnemers aan deze vormen van kwaliteitstoetsen niet langer werkzaam hoeven te zijn op hetzelfde rechtsgebied.
 • Combineren van intervisie en GIO toegestaan
  Binnen de balie en de lokale orden bestaat de breed gedragen wens om intervisie en GIO te mogen combineren. De algemene raad heeft dat nu mogelijk gemaakt door aanpassing van de toelichting op artikelen 4.3 a en 4.3 b van de Voda. Zo kan een advocaat bijvoorbeeld vier uur intervisie aanvullen met vier uur gestructureerd intercollegiaal overleg, om aan de benodigde acht uur voor de kwaliteitstoetsen te voldoen. Het is en blijft echter niet mogelijk om intervisie of GIO te combineren met peer review.
 • Professionals bij intervisie en GIO
  Door een ruimere uitleg door de algemene raad van artikelen 13a en 13 b van de Roda bestaat vanaf volgend jaar ook de mogelijkheid om professionals toe te staan bij intervisie en GIO.
 • Dubbel inzetten van opleidingspunten
  Verder heeft de algemene raad besloten dat opleidingspunten vanaf 2024 dubbel mogen worden ingezet voor het rechtsgebiedenregister, indien deze opleidingspunten betrekking hebben op meerdere registraties van rechtsgebieden. Hiervoor is de toelichting op artikel 4.4 van de Voda aangepast.

Invulling GIO
Uit de evaluatie is ook gebleken dat de vorm GIO soms vrij wordt ingevuld. De algemene raad gaat in 2024 onderzoeken hoe hierin meer structuur kan worden aangebracht.