banner728x90def
Van de orde

Mededeling Commissie Handelsrecht en ressortsoverleg

Binnen de Balie Midden-Nederland bestaat de commissie Handelsrecht. Martine Andreae (andreae@tomlow-advocaten.nl), Anne Haverkort (annehaverkort@vbk.nl), Harry Scholtens (h.scholtens@scholtensadvocaten.nl) en Stefan Holterman (stefan.holterman@finch.nl) voeren als lid van deze commissie op regelmatige basis overleg met de rechtbank Midden-Nederland, sector civiel, over allerhande onderwerpen die zijn verbonden aan het rechtsverkeer tussen rechters en Balie. Tevens kent ons ressort eenzelfde overlegstructuur met de sector civiel van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Mocht u suggesties hebben voor agendapunten voor één van deze overleggen, dan kunt u dit kenbaar maken via de e-mail (stefan.holterman@finch.nl). Veel dank voor uw inspanningen.

 

Voorts is de afdeling civiel recht van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bezig met het organiseren van een spiegelbijeenkomst in Arnhem. Voor deze bijeenkomst worden advocaten gezocht die de raadsheren en gerechtsjuristen van de handelsteams aan de hand van vragen van een professioneel gespreksleider feedback willen geven op verschillende onderwerpen zoals bijvoorbeeld het optreden ter zitting (niet op individueel, maar op groepsniveau). De spiegelbijeenkomst in Arnhem zal worden gehouden op 12 oktober. Voor die bijeenkomst zoekt het gerechtshof nog naar advocaten die met enige regelmaat bij het hof, locatie Arnhem, procederen (dan wel kennis kunnen inbrengen van kantoorgenoten die hier vaker optreden). Liefst een diverse groep, van grotere en kleinere kantoren, optredend in grote en kleine geschillen (van ondernemingsrecht tot arbeids- en burenrecht). Wellicht is iemand van u interesse om hieraan deel te nemen. In totaal zou er ruimte zijn voor vier personen. Uw interesse kunt u kenbaar maken via de e-mail (stefan.holterman@finch.nl. Mochten er meer dan vier aanmeldingen zijn, dan zal worden bepaald wie er aan de bijeenkomst deel kan nemen. U ontvangt daarover dan nader bericht.