banner728x90def
Jonge Balie Rechtspraak

Mededeling gerechtshof Arnhem-Leeuwarden afdeling civiel over Tijdige Rechtspraak – spoedappellen civielrecht

De afgelopen jaren is in de afdeling civiel recht van ons hof veel inzet gepleegd op tijdigheid. Dit heeft geresulteerd in een daling van onder meer het aantal onderhanden dagvaardingszaken en verkorting van de termijn waarop zaken op zitting kunnen worden behandeld. Recent is onderzocht hoe wij de gemiddelde doorlooptijd van spoedappellen kunnen verkorten. Daarover gaat dit bericht.

Het hof heeft een aantal procesaanpassingen uitgewerkt die kunnen bijdragen aan het terugbrengen van de gemiddelde doorlooptijd van spoedappellen. Deze aanpassingen wil het hof graag tijdens een proefperiode van 6 maanden in de praktijk toetsen op effectiviteit en werkbaarheid, voor zowel hof als advocatuur. Omdat een aantal maatregelen afwijkt van de bepalingen in het huidige procesreglement wordt hiervoor de medewerking van de advocaten van de balie gevraagd.

Het gaat daarbij om de volgende aanpassingen gedurende de proefperiode van 1 april tot en met 30 september 2023:

  • In geval van spoedbehandeling van een zaak, zal in principe standaard een zitting worden gepland.
  • Bij het verzoek tot spoedbehandeling geeft appellant verhinderingen in dagdelen op voor zowel appellant als geïntimeerde voor de periode van 4 weken te rekenen vanaf 2 weken na     de geplande aanbrengdatum.
  • Het aantal verhinderingen per procespartij is gemaximeerd op 10 dagdelen.
  • Het hof zal op basis hiervan per omgaande een zitting trachten te plannen.
  • Bij het aanbrengen van het spoedappel dienen gelijktijdig het procesdossier en de dagvaarding te worden overgelegd, voor zover nog niet gedaan. Voor de memorie van   antwoord geldt de gebruikelijke termijn van twee weken.
  • Wanneer tijdens de procedure een uitstel- of aanhoudingsverzoek wordt gedaan wordt de spoedbehandeling door het hof heroverwogen.

Met deze aanpassingen denkt het hof in het belang van rechtzoekenden meer regie te kunnen voeren op de doorlooptijden van spoedappellen. Het verloop van de spoedappellen zal tijdens de proefperiode actief worden gemonitord. Ook zal aan procesvertegenwoordigers worden gevraagd naar hun ervaringen. Na afloop zal het hof u informeren over de uitkomsten van de proef en het vervolg.