banner728x90def
Van de orde

Mededeling Raad voor Rechtsbijstand – Hulpmiddel Inhoudelijk handvat beoordelingsruimte op Kenniswijzer

Ook minder draagkrachtige burgers moeten kunnen rekenen op rechtsbescherming als zij dat nodig hebben. De Raad voor Rechtsbijstand heeft de wettelijke taak om dit te organiseren. Soms staan de regels het verlenen van rechtsbijstand niet toe en pakt dit schrijnend uit. Die situaties vragen om reflectie en het gebruikmaken van de beoordelingsruimte van de Raad. Om te faciliteren dat gebruik wordt gemaakt van deze beoordelingsruimte is een hulpmiddel ontwikkeld: het inhoudelijk handvat mensgericht werken.

Dit inhoudelijk handvat bevat context en persoonsgebonden aspecten. Deze aspecten kunnen van belang zijn bij het beoordelen van een aanvraag en of gebruik kan worden gemaakt van beoordelingsruimte. Het is daarmee geen afvinklijstje, maar een handvat om tot een rijkere beoordeling te komen. U kunt het inhoudelijk handvat hier terugvinden op de pagina Algemeen toevoegbeleid.

Schrijnende situatie

Bevindt uw cliënt zich in een schrijnende situatie, maar heeft deze volgens (be)staand toevoegbeleid geen recht op een toevoeging? Ga dan met behulp van het nieuwe “Hulpmiddel Inhoudelijk handvat beoordelingsruimte” na in hoeverre de Raad in deze specifieke situatie beoordelingsruimte heeft. Als dit het geval is: vraag dan een toevoeging aan. Natuurlijk rekenen wij erop dat u in deze gevallen de (schrijnende) situatie duidelijk motiveert bij uw aanvraag toevoeging.

Neemt uw kantoor deel aan de High Trust werkwijze? Dan adviseren wij u eerst contact op te nemen met de telefonische helpdesk van de Raad. De Raad kijkt dan samen met u hoe en bij wie de zaak ter beoordeling voorgelegd wordt. Denkt u hierbij aan het vastleggen van de gespreksnotitie in uw dossier.

 

Hulpmiddel Inhoudelijk handvat beoordelingsruimte op Kenniswijzer – rvr.org