banner728x90def
Van de orde

Mededeling Raad voor Rechtsbijstand – Subsidieregeling beroepsopleiding sociaal advocaten

Ook dit jaar komt er een subsidieregeling voor de kosten van de opleiding van advocaat-stagiairs. Hiermee willen we de deelname van jonge advocaten in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand bevorderen.

De subsidieregeling beroepsopleiding is, evenals de drie eerdere regelingen, in het leven geroepen om de deelname van advocaat-stagiaires in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand te stimuleren. Kantoren kunnen subsidie aanvragen voor advocaat-stagiairs die starten met de beroepsopleiding advocatuur. De subsidie dekt de totale kosten van de beroepsopleiding (cohort september 2024: € 13.489,00 excl. BTW).

Inmiddels is ook de in 2023 aangevulde subsidiepot vrijwel leeg. In totaal is er nu 525 keer subsidie verstrekt aan advocaat-stagiairs voor de opleiding. Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe verlenging van de subsidieregeling. In de volgende nieuwsbrief leest u hier meer over.

Aanmelden?

Wilt u zich alvast aanmelden voor de subsidie? Dat kan via het aanvraagformulier (pdf, 140 kB)Heeft u vragen? Mail dan naar stagesubsidie@rvr.org. De eventuele toekenning van de subsidie volgt zo spoedig mogelijk na het ingaan van de regeling.

 

https://www.rvr.org/nieuws/overzicht-nieuwsbrieven/2024/nieuwsbrief-raad-rechtsbijstand-nummer-5/@15899/subsidieregeling-beroepsopleiding/