banner728x90def
Van de orde

Mededeling Stichting Opleiding Advocaten Arrondissement Midden-Nederland

De Stichting Opleidingen Advocaten Arrondissement Midden-Nederland (Stopad) organiseert jaarlijks een aantal (fysieke en digitale) cursussen voor advocaten uit het arrondissement. Op woensdag 24 mei 2023 organiseert de Stichting Opleiding Advocaten Arrondissement Midden-Nederland een cursus over het onderwerp “Tuchtrecht”. Deze cursus is ter kennismaking eenmalig ook toegankelijk voor advocaat-stagiaires uit het arrondissement Midden-Nederland! De deelnamekosten bedragen €80,00 incl. btw. Door deelname kunnen 3 (juridische) PO-punten worden behaald.

De cursus duurt van 14.00 tot 17.15 uur en vindt plaats ten kantore van Van Benthem & Keulen in Utrecht. De cursus wordt verzorgd door mr. J. Mencke en mr. N.A.M.E. Fanoy, advocaten bij Van Rijckevorsel Mencke, Amsterdam. Aan de hand van recente tuchtrechtjurisprudentie en praktijkvoorbeelden zullen zij o.m. ingaan op onderwerpen als (i) tegenstrijdig belang, (ii) geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht, (iii) declareren en tariefafspraken, (iv) derdengelden, (v) interne onderzoeken, (vi) advocaat in familierechtzaken en (vii) de verhouding met een rechtsbijstandsverzekeraar. Verder wordt het formele tuchtrecht en de rol van de toezichthouder besproken en voorts hoe om te gaan met een tuchtklacht tijdens een tuchtprocedure. Ten slotte zal er ook voldoende ruimte zijn voor eigen dilemma’s en vragen van deelnemers.

Aanmelden kan via de website van Stopad: www.stopad.nl, cursusaanbod 2023.