banner728x90def
Rechtspraak

Mediation in Strafzaken

Vanaf 1 mei 2017 is verwijzen naar mediation in strafzaken weer mogelijk. Voor partijen is de mediation kosteloos. Vanaf de verwijzing neemt het mediationtraject maximaal zes weken in beslag.

Als advocaat kun je te maken krijgen met een zaak die verwezen is door de officier van justitie of met een verwijzing vanaf de zitting (of in aanloop daar naartoe) door de rechter. Een advocaat kan ook zelf de officier van justitie of rechter(s) verzoeken een zaak naar mediation te verwijzen.

Indien de officier van justitie of de rechter meent dat mediation een bijdrage kan leveren aan herstel van de situatie die heeft plaatsgevonden, kan aan het mediationbureau gevraagd worden om de mogelijkheid van mediation nader te onderzoeken.

Het mediationbureau van de rechtbank heeft een centrale rol bij de totstandkoming van de mediation en bij de verantwoording en monitoring van het mediationtraject. Het mediationbureau neemt contact op met zowel het slachtoffer als de verdachte om hen van nadere informatie over mediation in strafzaken te voorzien. Indien beide partijen instemmen met mediation, stelt het mediationbureau vervolgens een mediator aan.

Mediation in strafzaken houdt in dat verdachte en slachtoffer gedurende (of voorafgaand aan) de strafzaak met elkaar in gesprek gaan, onder leiding van een mediator. Dat kan alleen als beide partijen dat willen. Een juridische bekentenis van verdachte is niet vereist. Wel is van belang dat de verdachte enige verantwoordelijkheid neemt voor het feit. Bij twijfel of de zaak zich leent voor mediation kan contact worden opgenomen met de mediationfunctionaris.

De bedoeling van mediation is dat de verdachte inzicht kan krijgen in de gevolgen van zijn handelen en dat het slachtoffer meer greep krijgt op wat hem is overkomen en hoe dat afloopt. Mediation geeft het slachtoffer de kans te vertellen wat hij heeft ervaren, daar vragen over te stellen en aan te geven hoe het leed verzacht zou kunnen worden. De dader kan excuses maken en eventuele schade vergoeden. Ook kunnen er afspraken gemaakt worden over hoe zij in de toekomst met elkaar willen omgaan. Verdachte en slachtoffer kiezen zelf het gewenste herstel: zowel materiaal als immaterieel herstel is mogelijk.

De inhoud van de mediation zelf is vertrouwelijk. Als een van de partijen het mediationaanbod niet wil aannemen, of zich tijdens de mediation wil terugtrekken, dan wordt over de reden hiervan geen terugkoppeling gegeven aan de verwijzer. Er vindt wel altijd een terugkoppeling plaats aan de verwijzer of mediation is gestart en of deze is geslaagd.

Verdachte en slachtoffer bepalen na afloop van de mediation of ze een overeenkomst willen opstellen over het verloop van de mediation en/of afspraken die zijn gemaakt. Deze afspraken kunnen bijvoorbeeld over vergoeding van materiële schade gaan of over de wijze waarop zij in de toekomst met elkaar om willen gaan. Deze vaststellingsovereenkomst wordt toegevoegd aan het strafdossier. De officier van justitie en de rechter(s) dienen op grond van artikel 51h lid 2 Sv bij de vervolgingsbeslissing en afdoeningsbeslissing rekening te houden met de uitkomst van de mediation.

Als u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met het mediationbureau van de rechtbank.

Contact Mediation Bureau (strafzaken)
Mw. A.M. Westerhout 06-46906870 (bereikbaar ma di woe + vrij ochtend)
Mw. C. Momigny 06-53617543 (bereikbaar ma t/m vrij)
E: mediationinstrafzaken.rb-mnl@rechtspraak.nl

Hieronder nog de link naar het Infoblad Mediation in Strafzaken zoals gepubliceerd op rechtspraak.nl
https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/infoblad-mediation-in-strafzaken-1.pdf