banner728x90def
Redactioneel

Mijn eerste keer… in de zittingszaal

Eén van mijn eerste zittingen die mij goed is bijgebleven betreft een zitting voor een grote verhuurder. Het ging om een huurwoning waarbij was ingebroken via de zgn. ‘Bulgaarse methode’. Deze methode komt veel voor, omdat een inbreker binnen één minuut binnen kan staan. Kort gezegd draaien inbrekers het uitstekende cilinderslot met een tang stuk, zodat ze het zo uit de deur kunnen trekken. Dit kan zelfs als de deur op slot zit. De naam van deze methode komt door bendes uit Oost-Europa die naar o.a. Nederland zouden trekken om met volle busjes met gestolen goederen terug naar Oost-Europa te rijden.

De huurster was in die procedure van oordeel dat de inbraak was gepleegd door een defect in het slot dat aan de verhuurder was toe te rekenen. De verzekering vergoedde niet alles en de huurster meende dat de verhuurder het aanzienlijke restant van haar schade moest vergoeden. Gebleken was namelijk dat een sleutel op meerdere sloten in het appartementencomplex kon passen, echter was de combinatie sleutel-appartementen in het complex onbekend, zodat tevens onbekend was of dit ook gold voor het slot van de huurster. Namens de verhuurder nam ik het standpunt in dat deze wijze van inbreken, via de Bulgaarse methode en derhalve het compleet uitslopen van het slot, niets van doen had met een mogelijk defect in het slot.

Naar zittingen neem ik bijna altijd een medewerker van de verhuurder mee. Bij deze procedure ging een technische medewerker mee. Dat komt toch plausibeler over dan als een blonde advocate met twee linkerhanden de techniek moet gaan uitleggen. De rechter stelde tijdens de comparitie aan de medewerker veel vragen over hoe de inbraak zou zijn gepleegd. Nadat zij – in overleg met partijen – via haar telefoon op internet meer uitleg zocht over de Bulgaarse methode, kwam zij op een gegeven moment achter haar bureau vandaan. Met alle partijen stonden we bij de deur naar de gang (waar mensen zaten te wachten) om te onderzoeken hoe de inbraak zou zijn gepleegd en of het causale verband kon worden aangenomen. Dit was een zeer efficiënte werkwijze van de rechter. Partijen bereikten vervolgens ter zitting gezamenlijke overeenstemming dat er van een causaal verband geen sprake was, waarna de huurster ter zitting de dagvaarding introk.

Erg prettig zo’n praktische rechter!

Vera Hartkamp
Advocaat bij Tomlow Advocaten te Utrecht