banner728x90def
Rechtspraak

Nieuwe telefoon- en faxnummers Gerechtshof Den Haag

Het gerechtshof Den Haag wil ook in de toekomst klantgericht en kostenefficiënt werken, telefonisch goed bereikbaar zijn en aansluiten bij huidige communicatiemogelijkheden en toekomstige ontwikkelingen. Daarom gaan wij over op bellen en faxen via internet.

Dit betekent dat alle telefoon- en faxnummers met ingang van 1 maart 2016 veranderen. Onze nieuwe nummers zijn herkenbaar aan het 088-kengetal. De oude nummers komen te vervallen.

Nieuw algemeen nummer

Het gerechtshof Den Haag is vanaf 1 maart 2016 bereikbaar via het nieuwe algemene telefoonnummer 088 – 362 23 33. Namens het gerechtshof verzoek ik u ervoor zorg te dragen dat deze informatie bij de juiste mensen in uw organisatie terecht komt.

Telefoon- en faxnummers griffies

Bijgaand treft u een overzicht aan van de belangrijkste telefoon- en faxnummers van de afdelingen belastingrecht, civiel recht en strafrecht. Deze nummers zijn ook te vinden op onze website www.rechtspraak.nl — gerechtshof Den Haag — Contact.

Bijlage: Nieuwe telefoon- en faxnummers gerechtshof Den Haag.pdf