banner728x90def
Jonge Balie

Nieuwjaarsgroet Jonge Balie Midden-Nederland

Amica, Amice,

Daar zijn we dan, 2022 jaar na de geboorte van Jezus, 75 jaar na de geboorte van de Vereniging Jonge Balie Midden-Nederland. Wellicht een wat overtrokken vergelijking, maar je moet de aandacht van de lezer in de eerste zin grijpen. De Jonge Balie Midden-Nederland mocht dit jaar 75 kaarsjes uitblazen op haar vijftiende lustrum. Dat werd onder meer gevierd met een openingsfeest in de oude gevangenis van Utrecht en een grandioos lustrumgala onder de zinspreuk: “Diamonds are forever, want de Jonge Balie is forever”.

Het lustrum stond in het teken van artikel 15 van de Grondwet. De oplettende lezer weet dat deze bepaling de vrijheidsontneming regelt. Een toepasselijk thema, gelet op de pandemie gerelateerde periode van onthouding, die tot begin 2022 duurde. Voor een overwegend sociaal netwerk als de Jonge Balie was dat niet makkelijk: digitale borrels, een geannuleerde wintersport en online beroepsopleiding. Het was een uitdaging om leden te enthousiasmeren voor de Jonge Balie en haar activiteiten. Toch hebben we een prachtig lustrumjaar met elkaar kunnen vieren, en hopen we dat de Jonge Balie Midden-Nederland in 2023 onder jonge advocaten weer leeft als nooit tevoren. Wij hebben er zin in!

Rest mij iedereen een gezond en gelukkig nieuwjaar te wensen. Op donderdag 12 januari 2023 proosten we graag samen, op de nieuwjaarsborrel van de Orde van Advocaten in het Spoorwegmuseum en aansluitend op de nieuwsjaarsborrel van de Jonge Balie in café Ubica. Hopelijk tot dan.

Namens het bestuur van de Jonge Balie Midden-Nederland,

Lotte Smelik (voorzitter)