banner728x90def
Rechtspraak

Nieuwsbericht van het Hof Arnhem-Leeuwarden in dagvaardingszaken

Het Hof neemt regelmatig de werkprocessen door. In aanloop naar digitalisering van de dagvaardingszaken zullen de arresten, waarin alleen de beslissing is opgenomen dat er een mondelinge behandeling zal plaatsvinden met datum, tijdstip en locatie, verdwijnen. De beslissing dat er een mondelinge behandeling is bepaald, zal voortaan, naast de aantekening in het roljournaal, worden opgenomen in een brief en niet langer in een arrest. Dit betekent dat als wordt bepaald dat een mondelinge behandeling zal plaatsvinden voor de meervoudige kamer, dit in het roljournaal wordt aangetekend en bij brief aan partijen wordt meegedeeld. In de brief wordt verder de informatie opgenomen die nu in het arrest staat.