banner728x90def
Van de orde

Nieuwsbrief Strafrecht

Geachte collega’s en confrères,

Hierbij een korte nieuwsbrief met enkele bijlagen, die ik u gemakshalve meestuur.

Het betreft een tweetal documenten van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden over p.f.-zittingen, welke werkwijze reeds is ingegaan.

De derde pagina is een brief over de heropening van het politiebureau Almere per 13 november a.s.

Tenslotte treft u een brief aan terzake slachtofferbrieven vanuit het OM.

Ik hoop dat u hier allen goede nota van neemt!

Met vriendelijke groet,

Harriët de Kroon

Portefeuillehouder strafrecht

 

p.s.

Herhaald bericht van contactpersoon politie

Er wordt regelmatig geklaagd over het optreden van advocaten voorafgaand aan of tijdens verhoren. Uiteraard is dat vaak in wisselwerking met de politie, maar het kan geen kwaad om aan het einde van deze nieuwsbrief u allen nog eens te vragen om de relatie met alle procesdeelnemers dus ook met de politie goed te houden door elkaar met respect te behandelen. Het is een open deur, maar ik trap hem nog maar weer eens in!!

 

 

Op maandag …. 2023 om 12.30 uur staat bij het hof de pro-forma behandeling in de zaak tegen uw cliënt …… gepland voor 5 minuten.

Gelet op het karakter van de zitting gaat het hof ervan uit dat u, noch uw cliënt ter zitting verschijnt en dat uw cliënt afstand gaat doen van zijn/haar recht te verschijnen.
Hier gaat het hof zonder tegenbericht van uit.

Indien u en/of uw cliënt tijdens deze pro-forma zitting wenst te verschijnen kan dat uiteraard. U kunt dit binnen één week na heden kenbaar maken, uiterlijk op ………
Geeft u in dat geval aan of u en/of uw cliënt fysiek aanwezig wenst te zijn of via telehoren. U krijgt vervolgens een tijdslot toegewezen van 15 minuten. Het in de dagvaarding/oproeping genoemde tijdstip van 12.30 uur is dan niet meer van toepassing. Na afloop van de reactietermijn zal het exacte tijdstip aan u (en andere betrokkenen) bekend worden gemaakt.

Indien u na het verstrijken van deze termijn kenbaar maakt dat u en/of uw cliënt wil verschijnen is behandeling op deze (pro-forma) zitting niet meer mogelijk, maar zal zo snel mogelijk een opvolgende pro-forma behandeling gepland worden.