banner728x90def
Van de orde

NOvA Vertrouwensadvocaat

Vanuit de ondermijnende criminaliteit wordt steeds meer druk uitgeoefend op de ‘legale’ bovenwereld. Hierdoor bestaat risico op ondermijning. Voor advocaten die hierbij betrokken dreigen te worden of op een andere manier dreigen hun onafhankelijkheid te verliezen, is dit een rechtstreekse bedreiging. Bewustzijn en weerbaarheid zijn op dit vlak essentieel. Advocaten hebben behoefte aan een luisterend oor. Daarom heeft de NOvA besloten te starten met de Vertrouwensadvocaat.

Klik hier https://www.advocatenorde.nl/vertrouwensadvocaat voor de link naar de NOvA Vertrouwensadvocaat.