banner728x90def
Ordenieuws

NOvA Weerbaarheidstraining voor advocaten

Deze praktische training biedt advocaten concrete handvatten om in hun dagelijkse praktijk proactief om te gaan met agressie en bedreiging.

In uw beroepspraktijk als advocaat kunt u te maken krijgen met verbale en fysieke agressie, bedreiging, afdreiging en zelfs inbreuk op uw privéleven. Naast maatregelen om uw kantoor en thuiswerkplek fysiek te beveiligen, is ook bewustwording van mogelijke risico’s en hoe hiermee om te gaan van belang. Naast de veiligheidsscan biedt de NOvA aan advocaten daarom ook kosteloos een weerbaarheidstraining aan.

Inhoud weerbaarheidstraining
Na de training bent u zich bewust van welke factoren van invloed zijn op uw weerbaarheid en veiligheid. Door het onderkennen van mogelijke risico’s leren de deelnemers bewust om te gaan met potentieel risicovolle situaties in zowel de privé- als werkomgeving en hierin de juiste beslissingen te nemen. De nadruk ligt hierbij op de-escalatie, omgaan met stressvolle praktijksituaties en met eigen en andermans gedrag en emoties zoals agressiviteit of boosheid. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan intimidatie of bedreiging.

Naast het opdoen van theoretische kennis is het vooral een praktijktraining. Deze wordt gegeven door een op het gebied van weerbaarheid deskundige advocaat, ondersteund door een beveiligingsexpert die praktisch toepasbare veiligheidstips deelt. Daarnaast worden risicovolle situaties geoefend met een acteur, zodat de deelnemers hun eigen gedrag en handelen in praktijk kunnen toetsen. Advocaten worden ook in de gelegenheid gesteld om – in een vertrouwelijke setting – hun eigen ervaringen op dit gebied met elkaar te delen. De eendaagse training duurt zeven uur.

Inschrijven weerbaarheidstraining
Zowel dit jaar als volgend jaar zijn plaatsen voor de weerbaarheidstraining beschikbaar. Deze worden door de NOvA kosteloos aangeboden. U kunt zich hier inschrijven. De weerbaarheidstrainingen vinden plaats op een locatie in het midden van het land. Ook bestaat de mogelijkheid voor een in-house training binnen een kantoor of kan de training in ander verband, bijvoorbeeld centraal binnen een arrondissement, georganiseerd worden.

Na afloop van de weerbaarheidstraining ontvangt u van de trainers een bewijs van deelname. Dit bewijs kunt u gebruiken voor de jaarlijkse CCV-opgave voor uw opleiding (niet juridische opleiding 5 uren). De dekens raden het volgen van deze training ten zeerste aan.

https://www .triariigroup.com/NOvAweerbaarheidstrainingvooradvocaten