banner728x90def
Rechtspraak

Onderzoek kwaliteit dienstverlening rechtbank Midden-Nederland

Vanaf deze maand en gedurende het komende jaar treffen veel advocaten bij uitspraken van de rechtbank Midden-Nederland een envelop van de Universiteit Utrecht aan. Die envelop bevat een brief, vragenlijst en antwoordenvelop voor henzelf, én zo’n zelfde setje voor hun cliënt.

Namens de Rechtbank wil ik u verzoeken om  mee te werken aan dit onderzoek, en u, op uw beurt uw cliënten aan te moedigen om de vragenlijst in te vullen. Hiermee helpt u niet alleen de rechtbank, maar ook iedereen die in de toekomst met de rechtbank te maken krijgt. Dit onderzoek moet namelijk uitwijzen hoe de rechtbank de kwaliteit van haar dienstverlening nog verder kan verbeteren, met name als het om de communicatie gaat.

Alvast dank voor uw medewerking.