banner728x90def
Rechtspraak

Oplopende doorlooptijden zaken op politierechterzittingen

De doorlooptijden waarop zaken op politierechterzittingen gepland kunnen worden is de laatste maanden opgelopen van 12 naar 22 weken.

OM & ZM hebben naar aanleiding hiervan gekeken waardoor dit wordt veroorzaakt. Gebleken is dat een aantal zaken meer dan de gebruikelijke tijd nodig hebben, met name omvangrijke fraude, vermogens- en openlijk geweldzaken. 

Dit type zaken is in de afgelopen jaren complexer geworden en als gevolg daarvan is de duur van de behandeling substantieel toegenomen, tot 60 tot 120 minuten per zaak. Het zijn vaak zaken met meerdere verdachten met eigen advocaten, een proceshouding die met zich brengt dat meerdere bewijsmiddelen moeten worden voorgehouden en besproken ter zitting, camerabeelden die bekeken moeten worden en de mogelijkheid van en bespreking van substantiële (ontnemings)vorderingen. En tot slot (meerdere) slachtoffers die zich eveneens met een advocaat stellen met vorderingen tot vergoeding van materiële en immateriële schade en het spreekrecht.

Deze ontwikkeling maakt deze zaken in beginsel niet (meer) geschikt om enkelvoudig af te doen en om die reden vanaf heden in beginsel aan een meervoudige kamer ter beoordeling zal worden voorgelegd en /of naar de meervoudige kamer kan worden verwezen.

De ruimte die als gevolg hiervan vrijkomt op de politierechterzittingen zal worden gevuld met zaken die zich daar wel voor lenen. Dit zal naar verwachting tot gevolg hebben dat de doorlooptijden sterk zullen verbeteren. We blijven dit uiteraard volgen.

Utrecht, 1 november 2019