banner728x90def
Rechtspraak

Pilot mobiliteit medewerkers rechtbank, OM en advocatuur

De rechtbank Midden-Nederland, het Openbaar Ministerie en de advocatuur hebben er als werkgevers belang bij hun medewerkers de kans te geven zich te blijven ontwikkelen binnen het juridisch veld. In de praktijk lijken de doorstroommogelijkheden van (senior) juridisch medewerkers beperkt. Dit blijkt onder meer uit een medewerkerswaarderingsonderzoek van de rechtbank. Daarom hebben de rechtbank, het OM en de advocatuur gesproken over de mogelijke onderlinge ‘uitwisseling’ van medewerkers. Doel is de vergroting van de mobiliteit van medewerkers en concreet is gesproken over:

  • inzicht geven in elkaars vacatures;
  • inzicht geven in elkaars arbeidsvoorwaarden;
  • mogelijkheden voor stages;
  • uitwisselen en terugkoppelen van leerervaring.

Aan de Orde is verzocht om te inventariseren of vanuit de advocatuur behoefte bestaat aan deelname aan een uitwisselingsprogramma, waarbij enerzijds de advocatuur de mogelijkheid wordt geboden om (door middel van stages) kennis te maken met (ervaren) medewerkers van rechtbank/OM en anderzijds de mogelijkheid wordt geboden om eigen medewerkers ervaring te laten opdoen buiten de advocatuur.

Indien uw kantoor interesse heeft in deelname aan een dergelijk uitwisselingsprogramma, kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen aan Pilot.Uitwisseling-MNL@rechtspraak.nl.

Bij voldoende animo zal – in overleg met de geïnteresseerde kantoren – een pilot worden opgestart.