banner728x90def
Rechtspraak

Project Schuldenfunctionaris

Rechtbank Midden-Nederland gaat werken met schuldenfunctionarissen

Veel mensen met financiële problemen komen voor de rechter als ze hun rekeningen niet meer kunnen betalen. Traditioneel doet de rechter uitspraak in een zaak en blijft het daar bij. Maar de ervaring leert dat mensen met schulden telkens terugkomen en dat deze vicieuze cirkel lastig te doorbreken is. Om bij te dragen aan een oplossing voor dit probleem, gaat rechtbank Midden-Nederland werken met schuldenfunctionarissen: medewerkers van de rechtbank die mensen met schulden in contact brengen met de schuldhulpverlening van hun gemeente. Meerdere gerechten werken al met schuldenfunctionarissen en hebben geconstateerd dat de inzet van schuldenfunctionarissen bijdraagt ‘aan een waardevolle signalering van mensen met schulden en aan een laagdrempelig contact met gemeentelijke schuldhulpverlening.’

Warme overdracht richting schuldhulpverlening

Schuldenfunctionarissen zijn aanwezig bij zittingen of kunnen worden opgeroepen als tijdens de zitting blijkt dat de rechtzoekende problematische schulden heeft. De rechter stelt hierover een paar vragen op zitting en gaat na of de rechtzoekende open staat voor hulp. Als dat zo is, dan gaat de schuldenfunctionaris na de zitting in gesprek met de rechtzoekende. De schuldenfunctionaris noteert tijdens dat gesprek de relevante gegevens en zorgt voor een warme overdracht richting de gemeente, die de schuldhulpverlening verder oppakt en binnen 3 werkdagen contact opneemt met de rechtzoekende. Door schuldenfunctionarissen aan te stellen in onze rechtbank willen we zorgen dat mensen met schulden eerder worden gezien en gehoord, zodat er sneller kan worden gewerkt aan een passende oplossing.

De schuldenfunctionarissen starten vanaf april 2024 bij rechtbank Midden-Nederland.