banner728x90def
Rechtspraak

Rapport evaluatie nieuwe werkwijze afdeling civiel recht

Door een werkgroep van de afdeling civiel recht, hof Arnhem-Leeuwarden is een rapport (inclusief aanbevelingen) opgesteld, waarin de nieuwe werkwijze van de afdeling wordt geëvalueerd.

Kenmerk van de nieuwe werkwijze is dat in lijn met KEI en de versterkte regierol van de rechter na memorie van antwoord een nieuw selectiemoment is ingelast, waarop wordt bezien of de zaak geschikt is voor een (meervoudige) comparitie van partijen (cnmva; het huidige equivalent van de mondelinge behandeling in KEI) of een voorraadkamer (raadkamer zonder zitting).

Onderdeel van de evaluatie was ook een enquête onder advocaten die betrokken waren bij cnmva’s. De resultaten van deze enquête zijn verwerkt in het rapport.

Het rapport is gepubliceerd op rechtspraak.nl.

Tot slot wil de werkgroep de advocaten die de enquête hebben ingevuld bedanken voor hun medewerking.