banner728x90def
Rechtspraak

Rechtbank Midden-Nederland pilotgerecht voor digitale handelsvorderingen

De rechtbank Midden-Nederland is samen met de rechtbank Gelderland aangewezen als pilotgerecht voor digitale handelsvorderingen. Dit betekent dat deze twee rechtbanken als eerste overgaan op digitaal procederen in dagvaardingszaken (alleen bodemzaken) met verplichte procesvertegenwoordiging.

KEI-wetgeving

Op het moment van schrijven is de planning dat het voor digitaal procederen benodigde wetsvoorstel KEI op 5 juli aanstaande zal worden behandeld in de Eerste Kamer. Als het vervolgens in stemming wordt gebracht en de wet (voor de zomer) in het Staatsblad staat, is daarmee het begin van de digitalisering van de civiele procedure in zicht.

Experimenteren

In de wet is een experimenteerbepaling opgenomen die het mogelijk maakt om op vrijwillige basis digitaal en op basis van het nieuwe procesrecht te procederen bij de pilotgerechten. Dit vereist wel instemming van beide partijen en advocaten. De gerechten hopen daar kort na de publicatie van de wet klaar voor te zijn. De rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland zullen dan begin 2017 met het verplicht digitaal procederen in civiele bodemzaken van start gaan.

Als de wet wordt aangenomen en gepubliceerd in het Staatsblad zal aansluitend informatie beschikbaar zijn op www.rechtspraak.nl/modernisering