banner728x90def
Rechtspraak

Rechtbank Midden-Nederland start pilot mediation in faillissementen

foto-rechtbankDe Rechtbank Midden-Nederland start vanaf 1 december met mediation in faillissementszaken. Tijdens de pilot wordt onderzocht of mediation in faillissementen kan leiden tot oplossing van geschillen. Zonder dat dit in de verificatievergadering, renvooi- of andere (faillissements)procedures moet worden beslist. De pilot zal in beginsel na 2 jaar worden geëvalueerd.

Met mediation kan een snelle, en daarmee voor partijen ook kostenefficiënte, (deel)oplossing worden bereikt, waarop partijen zelf invloed kunnen uitoefenen. Daarvoor is, naast de wil van partijen om er samen uit te komen, van belang dat de mediator in staat is om partijen (en eventueel hun adviseurs) actief te begeleiden naar een oplossing (van belangen naar begeleid onderhandelen naar resultaat).

Het team Toezicht en het Mediation Bureau hebben uitgangspunten geformuleerd voor het beproeven van mediation in faillissementen. Daarvoor is het volgende protocol opgesteld (Download PDF, 170kB).

Tijdens het jaarlijkse curatorenoverleg op 18 november 2016 heeft mevrouw mr. drs. A.M. Crouwel een presentatie gegeven over de pilot mediation in faillissementen bij de rechtbank Midden-Nederland (Download PPTX, 233kB).

Voor nadere informatie of vragen kunt u contact opnemen met het Mediation Bureau van de rechtbank Midden-Nederland. Telefoonnummer: 088 – 3611763.