banner728x90def
Rechtspraak

Rechtbank voert formulieren voor rekesten in strafzaken in

De rechtbank Midden-Nederland hanteert per 1 juli 2016 formulieren voor een aantal veel voorkomende rekesten. De rechtbank wil hiermee de aanvraag en afhandeling van deze rekesten eenvoudiger maken. De formulieren kunnen per e-mail worden ingediend.

Er zijn formulieren voor de volgende rekesten:

  1. Verzoek schadevergoeding (artikel 89, 591 en 591 a Sv)
  2. Beklag over inbeslagneming (artikel 552a Sv);
  3. Beklag over de invordering en inhouding van een rijbewijs (artikel 164 lid 8 WvW)

De aanvraagformulieren zijn in samenwerking met de advocatuur en het OM ontworpen. Alle advocaten wordt verzocht om met ingang van 1 juli gebruik te maken van de formulieren.

U vindt de formulieren en de e-mailadressen uiterlijk 1 juli op onze website: www.rechtspraak.nl. (ga naar de subsite van de rechtbank Midden-Nederland en klik op Regels en Procedures)