banner728x90def
Ingezonden

Specialisatievereniging arbeidsrechtadvocaten arrondissement Midden – Nederland ziet het licht!

Specialisatievereniging arbeidsrechtadvocaten arrondissement Midden – Nederland ziet het licht!

Op 12 maart 2018 is de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Midden – Nederland opgericht.

Het oprichtingsbestuur bestaat uit de volgende personen:

Maarten van Kempen (voorzitter), DVAN advocaten (maarten.van.kempen@dvan.nl)

Pieter Mantel (secretaris), Van Benthem & Keulen advocaten & notarissen (pietermantel@vbk.nl)

Dirk van Genderen (penningmeester), Stadhouders advocaten (vangenderen@stadhouders.nl)

Rian Rijksen (lid), Rijksen & Plantenga advocaten (jgm.rijksen@rijksenplantenga.nl)

Het doel van de vereniging is tweeledig. Als specialisatievereniging beoogt zij de kwaliteit van de beoefening van de advocatuur op het gebied van het arbeidsrecht in het arrondissement Midden-Nederland te bewaken en verbeteren. Daarnaast wil zij de onderlinge collegialiteit onderhouden en bevorderen. De Vereniging wil dat doen door het organiseren van bijeenkomsten voor leden, het delen van kennis en ervaring en het stimuleren van intervisie, studiedagen en mogelijke andere activiteiten die hieraan kunnen bijdragen. Tot op heden kunnen de advocaten uit ons arrondissement zich hiervoor vervoegen bij de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam. Na een via de Orde uitgevoerde inventarisatie bleek voor een eigen vereniging meer dan voldoende draagvlak.

De vereniging staat open voor personen die zijn ingeschreven als advocaat in het arrondissement Midden-Nederland en ten minste vijf jaar de advocatenpraktijk in Nederland hebben uitgeoefend, ten minste gedurende de helft van de normale volle werkweek zich in de uitoefening van hun praktijk als advocaat bezig houden met het arbeidsrecht en dat ook ten minste reeds het laatste jaar voor hun toetreding hebben gedaan. Als aspirant-lid van de Vereniging kunnen worden toegelaten personen die zijn ingeschreven als advocaat in het arrondissement Midden-Nederland en zich gedurende een jaar voor ten minste de helft van de normale volle werkweek in de uitoefening van hun praktijk als advocaat bezig houden met het arbeidsrecht, doch voor het overige niet voldoen aan de bedoelde voorwaarden voor toelating tot het lidmaatschap en die als aspirant-lid worden voorgedragen door één of meer leden van de Vereniging.

Ongeveer 200 advocaten hebben belangstelling getoond. Deze zullen een uitnodiging ontvangen om lid te worden. Advocaten die nog niet hebben gereageerd, maar wel belangstelling hebben kunnen informatie hierover inwinnen bij een van de bestuursleden.