banner728x90def
Ordenieuws

Steunpunt advocatuur KEI

Met ingang van 1 september 2017 is digitaal procederen bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland in zaken met een belang vanaf € 25.000,– verplicht.

In overleg tussen de Rechtbank Midden-Nederland en de Orde van Advocaten Midden-Nederland is de gedachte tot stand gekomen om een steunpunt aan de zijde van de advocatuur in te richten. De bedoeling daarvan is dat eventuele op- en/of aanmerkingen met betrekking tot het digitaal procederen en de andere wijzigingen kenbaar kunnen worden gemaakt aan het steunpunt. Het steunpunt zal deze op- en/of aanmerkingen verzamelen en aan de hand daarvan nader overleg hebben met de Rechtbank Midden-Nederland.

De mogelijkheid voor advocaten om het steunpunt te informeren over hun ervaringen, staat los van de mogelijkheid om zich ter zake en in specifieke gevallen rechtstreeks tot de Rechtbank te wenden.

Als steunpunt is aangewezen mevrouw mr. M.C. van Velzen, advocaat en stafjurist Orde van Advocaten Midden-Nederland. U kunt uw op- en/of aanmerkingen aan mr. Van Velzen doorgeven via het e-mailadres info@advocatenordemn.nl onder vermelding van “KEI”.