banner728x90def
Ordenieuws

Stichting Derdengelden

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen het opheffen van de stichting derdengelden en het opheffen van de derdengeldenrekening (bankrekening bij de stichting derdengelden). Hierover graag het volgende.

Sinds 1 januari 2017 zijn advocaten die in de uitoefening van de praktijk geen derdengelden ontvangen, automatisch vrijgesteld van de verplichting om een stichting derdengelden ter beschikking te hebben (artikel 6.21 lid 2 Verordening op de advocatuur).

Deze vrijstelling (het niet ter beschikking hebben van een stichting derdengelden) hoeft niet te worden aangevraagd. Wel dient u schriftelijk melding te doen aan de deken dat u niet (meer) beschikt over een stichting derdengelden.

Voorts dient u openbaar en publiekelijk kenbaar te maken dat u geen stichting derdengelden hebt.

Het is al langere tijd niet meer verplicht om een derdengeldenrekening bij de stichting derdengelden aan te houden. Een melding aan de deken hoeft niet te geschieden wanneer u alleen de bankrekening (derdengeldenrekening) opheft maar nog wel beschikt over een stichting derdengelden.

Voor meer informatie over vrijstelling betreffende de stichting derdengelden verwijzen wij u naar de vraag en antwoord op de website van de Orde Midden-Nederland.