banner728x90def
Van de orde

Terugblik jaarvergadering 30 maart 2023

De Raad van de Orde kijkt terug op een zeer geslaagde jaarvergadering in De Lik in Utrecht op 30 maart 2023.

In de jaarvergadering zijn onder meer de nieuwe leden voor de Raad van de Orde en het College van Afgevaardigden verkozen. Daarnaast is de jaarrekening over 2022 door de penningmeester toegelicht, is het bestuur décharge verleend en heeft de deken haar jaarrede gehouden. Aansluitend vond er een gezellige borrel plaats.

Hartelijk dank voor uw deelname!

 

De samenstelling van de Raad is per 30 maart 2023 als volgt:

Raad van de Orde in het arrondissement Midden-Nederland:

  • Mevrouw mr. F.A. ten Berge, Deken
  • De heer mr. G.J. Verduijn, wnd deken / secretaris (tot 1 juli 2023)
  • Mevrouw mr. H. de Kroon, wnd deken / Portefeuillehouder strafrecht en piket
  • Mevrouw mr. E.M.B. van der Schalk, Portefeuillehouder personeelszaken Ordebureau
  • Mevrouw mr. M.H. Vaandrager, Portefeuillehouder familierecht/gefinancierde rechtshulp
  • Mevrouw mr. M.M.A.J. Hanssen, Portefeuillehouder familierecht/Stichting Opleiding
  • De heer mr. S.W. Holterman, Portefeuillehouder stagiaires
  • De heer mr. F.A.M. Nowee, Penningmeester / Portefeuillehouder advocaat in dienstbetrekking
  • Mr. D.N. Reijnders, Portefeuillehouder kantoorbezoeken
  • Mr. M.J. Schimmel, Portefeuillehouder bestuursrecht (per 1 juli 2023)