banner728x90def
Van de orde

Uitnodiging aanleveren kengetallen en kantooropgave

Dringende oproep: moet uw kantoor als voordeurdeler geregistreerd worden?

Gepersonaliseerde uitnodiging financiële kengetallen en kantooropgave 2023
In tegenstelling tot vorige jaren is dit jaar de uitnodiging voor de financiële kengetallen en de kantooropgave gepersonaliseerd.  Deze uitnodiging is op 5 juli 2023  aan de in BAR geregistreerde kantoorverantwoordelijken/ kantoorbestuurders verzonden.

Wat heeft dit voor consequenties?
Wanneer u de opgave niet heeft ontvangen, kunt u niet de link van de kantoorgenoot die wel een uitnodiging heeft ontvangen gebruiken.

Wanneer doet zich dit voor?
In de situatie dat binnen uw kantoor meerdere zelfstandige advocatenpraktijken (voor eigen rekening en risico) handelen onder een gemeenschappelijke naam of als samenwerkingsverband (artikel 5.3 Voda, op basis van een kostenmaatschap) dienen de afzonderlijke zelfstandige advocatenpraktijken ieder afzonderlijk opgave te doen. De opgave dient immers te worden gedaan door de entiteit waarin de advocatuurlijke omzet wordt verantwoord.

U heeft de uitnodiging niet ontvangen wanneer uw kantoor in BAR niet geregistreerd is als voordeurdeler en u zelf in BAR niet geregistreerd bent als kantoorverantwoordelijke van uw kantoor/de kostenmaatschap/het samenwerkingsverband.

Hoe op te lossen?
Om de gepersonaliseerde uitnodiging te kunnen sturen aan alle aan uw kantoor verbonden advocaten met een zelfstandige advocatenpraktijk, dient het kantoor eerst als voordeurdeler in BAR geregistreerd te worden. Alle aan het kantoor verbonden advocaten zullen dientengevolge automatisch ook als kantoorverantwoordelijke geregistreerd worden.

U kunt deze wijziging echter niet zelf doorgeven aan BAR.

Wij kunnen uw kantoor wel in BAR laten registeren als voordeurdeler, waarna vanuit het centrale systeem aan alle advocaten een gepersonaliseerde uitnodiging gestuurd kan worden.

Mocht uw kantoor voordeurdeler zijn, maar nog niet geregistreerd zijn als voordeurdeler, verzoeken wij u dat zo spoedig mogelijk aan ons door te geven door het sturen van een e-mail aan broeders@advocatenordemn.nl.

Indien uw kantoor een combinatie van een kostenmaatschap en een reguliere maatschap is, dan verzoeken wij u tevens te melden welke aan het kantoor verbonden advocaten tot de reguliere maatschap behoren.

Indien bij uw kantoor advocaten in loondienst zijn, verzoeken wij u dat ook te melden, zodat zij uitgesloten kunnen worden van het ontvangen van de uitnodiging.

Voor vragen kunt u contact met opnemen met stafjurist Frédérique Broeders.