banner728x90def
Van de orde

Uitnodiging Professionele Ontmoeting Familierecht Advocatuur en Rechtbank Midden-Nederland

Op dinsdagmiddag 5 november a.s. organiseren wij een professionele ontmoeting tussen de advocatuur en de rechtbank in het familierecht binnen het arrondissement Midden-Nederland, met aansluitend een borrel.

Het onderwerp deze middag is Procederen in het Familierecht.

Doel:
Doel van deze bijeenkomst is om een dialoog mogelijk te maken tussen de rechtbank en de advocatuur binnen dit arrondissement. Dit zal gebeuren aan de hand van groepsdiscussies in verschillende rondes over diverse stellingen, die betrekking hebben op de gang van zaken in familierechtelijke procedures bij de rechtbank. In welke zaken zou het behulpzaam zijn als van tevoren een agenda voor de zitting wordt toegestuurd? Moeten stukken na de 10 of 3 dagen termijn alleen met instemming van de wederpartij worden toegelaten? Moet een rechter vaker een voorlopig oordeel geven om ruimte voor een schikking te creëren? Deze en andere stellingen zullen tijdens deze bijeenkomst samen in groepjes worden besproken. De middag zal worden afgesloten met een borrel.

Locatie:
De bijeenkomst met afsluitende borrel zal plaatsvinden op 5 november van 13.00 – 17.00 uur in Stadsbibliotheek op de Neude 11 in Utrecht. Deze prachtige plek in het centrum van Utrecht is een fijne locatie voor een gezamenlijke ontmoeting en is bovendien goed bereikbaar met het openbaar vervoer.

Bereikbaarheid locatie
Zie https://neude11.nl

De bijeenkomst is toegankelijk voor advocaten, rechters en gerechtsjuristen van de rechtbank en levert voor de aanwezigen 3 juridische opleidingspunten op. Er is beperkt plaats, dus op=op (toelating zal plaatsvinden op basis van het tijdstip van de ontvangst van aanmelding via het geautomatiseerde systeem).

Inschrijving
Inschrijving kan tot 15 augustus 2024 via onderstaande inschrijfknop. De bij ons bekende gegevens zijn hier reeds grotendeels voor u ingevuld. Let op: dit is een persoonlijke link. Vergeet niet op de knop “Verzend” te klikken. U kunt zich ook aanmelden via onze website, maar dan zijn uw gegevens niet vooringevuld.

INSCHRIJVEN

Deelnamekosten
Er zijn beperkte deelnamekosten van toepassing; de kosten voor deelname aan deze bijeenkomst bedragen €50,00 per persoon (exclusief btw). U ontvangt na inschrijving een bevestiging van uw aanmelding.

Factuur
Begin september ontvangt u de factuur in pdf, die automatisch wordt aangemaakt met de (door u)  ingevulde gegevens. Wij verzoeken u de factuur zelf door te sturen naar de juiste afdeling binnen uw organisatie. Werkt uw organisatie met order/routenummers? Dan verzoeken wij u de factuur zelf te voldoen en deze intern te declareren. Wij verrichten geen extra administratieve handelingen m.b.t. uw inschrijving/de factuur.

Annulering
Kosteloze annulering is mogelijk via e-mail tot 22 oktober 2024. U ontvangt van ons per e-mail een bevestiging van uw annulering. Heeft u tijdig geannuleerd, dan ontvangt u een creditfactuur. Bij annulering na 22 oktober 2024 of indien u uiteindelijk niet deelneemt, blijft de verplichting tot betaling.

Kunt u niet deelnemen, dan is het mogelijk een vervangende advocaat uit het arrondissement Midden-Nederland te laten deelnemen. Wij ontvangen in dat geval graag de contactgegevens van uw vervanger (info@opleidingsburo.nl). U blijft wel altijd zelf verantwoordelijk voor de betaling van deelname.

Indien wij niets van u vernemen, dan rekenen wij én de locatie op uw deelname/aanwezigheid bij deze.

Bewijs van Deelname
Deelnemers die bij aankomst en vertrek de presentielijst hebben getekend, komen in aanmerking voor een bewijs van deelname. Door deelname aan de gehele cursus kunnen 3 juridische opleidingspunten worden behaald.