banner728x90def
Rechtspraak

Van de afdeling civiel

Opvragen beschikbaarheid in kort geding

Bij een kort geding aanvraag geven partijen vaak veel verhinderdata op. Hierdoor kan de rechtbank geen zittingsdatum op korte termijn vinden. De afdeling civiel van de rechtbank Midden-Nederland vraagt daarom voortaan om een minimale beschikbaarheid indien bij de aanvraag een te groot aantal verhinderdata is opgegeven.

De rechtbank verzoekt in dat geval om nieuwe verhinderdata op te geven, door middel van een nieuwe complete aanvraag, waarbij van zowel de eisende partij(en) als de gedaagde partij(en) minimaal twintig dagdelen beschikbaar moeten zijn in de periode van zes weken na het verzoek.

Werkwijze zitting in aanbestedingszaken

De voorzieningenrechters van de rechtbank Midden-Nederland die zijn gespecialiseerd in aanbestedingszaken willen de mondelinge behandeling (in kort geding) zo efficiënt mogelijk benutten en het vooral met partijen hebben over de kern van het geschil dat partijen verdeeld houdt. Daarom volgen zij sinds kort de volgende werkwijze.

Indienen conclusie van antwoord door de gedaagde partij vóór de mondelinge behandeling
De gedaagde partij (de aanbestedende dienst) wordt verzocht om uiterlijk 48 uur (het weekend niet meegerekend) vóór de mondelinge behandeling een conclusie van antwoord (vergelijkbaar met een pleitnota in eerste termijn) aan de voorzieningenrechter en de eisende partij te verstrekken. Deze conclusie van antwoord moet ook worden gezonden aan de partij die te kennen heeft gegeven te willen tussenkomen of te voegen in het kort geding.


Indienen schriftelijk standpunt door mogelijk tussenkomende of voegende partij

Ook de partij die heeft aangekondigd in het kort geding te willen tussenkomen of zich te voegen wordt uit proceseconomische overwegingen verzocht om, als dat gelet op de tijd nog mogelijk is, een schriftelijk stuk (vergelijkbaar met een pleitnota in eerste termijn) vóór de mondelinge behandeling aan de voorzieningenrechter en de eisende en gedaagde partij te verstrekken. Benadrukt wordt dat dit niet betekent dat deze partij ook wordt toegestaan om tussen te komen of te voegen. Die beslissing zal pas tijdens de mondelinge behandeling kunnen worden genomen.


Gevolg van deze werkwijze

Op deze manier zijn de standpunten van (in ieder geval) de eisende en gedaagde partij vóór de mondelinge behandeling aan de voorzieningenrechter en de procespartijen bekend, waardoor de mondelinge behandeling efficiënter kan worden benut. Hierdoor kan ook de zittingsduur worden beperkt tot 120 minuten.

Zittingsduur, spreektijd en verzoek om verlenging daarvan
Er wordt voor de mondelinge behandeling 120 minuten uitgetrokken.

Daarbij geldt als uitgangspunt dat iedere partij 20 minuten spreektijd krijgt.

Er kan om verlenging van de zittingsduur en spreektijd worden verzocht. Daarbij moet  worden vermeld hoeveel extra tijd er nodig is en waarom die extra tijd nodig is.

De voorzieningenrechter zal daarna beslissen of dit verzoek wordt ingewilligd of niet.