banner728x90def
Rechtspraak

Van de afdeling Strafrecht

Raadkamer gevangenhouding

Voor de raadkamer gevangenhouding wordt in beginsel iedere verdachte weer aangevoerd. Het kan nog steeds zijn dat coronamaatregelen en/of een coronabesmetting een andere keuze noodzakelijk maken, maar het uitgangspunt is een behandeling op de rechtbank.

Als er redenen zijn waarom telehoren de voorkeur heeft, is het handig daarover in een vroeg stadium in overleg te treden en kan daar in overleg voor gekozen worden. Soms lijkt er een misverstand te bestaan over de gevolgen van het tekenen van een afstandsverklaring. De rechtbank gaat er vanuit dat een afstandsverklaring betekent dat iemand niet gehoord wil worden en vat dit niet op als een verzoek om telehoren. In alle gevallen verdient het de voorkeur zo snel mogelijk duidelijk te maken dat afstand gedaan wordt om onnodig heen en weer rijden te voorkomen.

Vanuit de rechtbank wordt soms op voorhand gevraagd of een zaak schriftelijk afgedaan kan worden (bijvoorbeeld bij een wijziging schorsingsvoorwaarden als de verblijfsplaats verandert). Als de behandelend advocaat de indruk heeft dat de zaak schriftelijk afgedaan kan worden en daar ook de voorkeur aan geeft, is het uiteraard mogelijk dit verzoek zelf te doen, zodat daarmee bij de planning rekening gehouden kan worden.