banner728x90def
Rechtspraak

Verlenging vrijwillige fase digitaal procederen in civiele zaken

foto-rechtbank

De Raad voor de rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten hebben samen besloten de fase waarin op vrijwillige basis in civiele zaken digitaal kan worden geprocedeerd, te verlengen. Sinds enkele weken is dit voor advocaten mogelijk bij de rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland.

President Julia Mendlik van de rechtbank Midden-Nederland roept advocaten op om nu ervaring op te doen met digitaal procederen. “Wij beseffen dat dit een flinke stap is die we van advocaten en hun cliënten vragen. Maar we hopen dat zij deze stap toch kunnen maken.” Praktijkervaring opdoen met echte zaken is nodig om het processysteem Mijn Rechtspraak nog beter te kunnen maken.

Gezamenlijke aanpak

Half januari bekijkt de Rechtspraak samen met de NOvA opnieuw of verplicht digitaal procederen in Gelderland en Midden-Nederland kan worden ingevoerd. De volgende stap is dan het verzoek voor een Koninklijk Besluit aan de minister van Veiligheid en Justitie. Wettelijk verplicht digitaal procederen in deze 2 regio’s zal dan op zijn vroegst in april 2017 een feit zijn.

De afgelopen weken zijn er voorlichtingsbijeenkomsten gehouden om advocaten te informeren over digitaal procederen. Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomsten gaf ongeveer 60 procent van de advocaten aan te willen oefenen met het digitaal indienen van stukken. Tot nu toe zijn er echter nog geen zaken digitaal aangebracht. Wel wordt getest met gefingeerde zaken.

Vervolgstappen

De Rechtspraak probeert de drempel voor vrijwillig digitaal procederen zo laag mogelijk te maken. Rechters die digitale zaken behandelen, is verzocht om tijdens de vrijwillige fase coulant om te gaan met termijnoverschrijdingen. Het Rechtspraak Service Centrum is tijdens de vrijwillige fase ook buiten kantoortijden bereikbaar voor ondersteuning (T 088 361 61 61).

Voor actuele informatie: https://www.rechtspraak.nl/Voor-advocaten-en-juristen/Reglementen-procedures-en-formulieren/Civiel/Paginas/Vrijwillig-ervaring-opdoen-met-de-digitale-civiele-vorderingsprocedure.aspx

Bijlage: Hoe kunt u een digitale zaak indienen (.docx, 52kB)