banner728x90def
Jonge Balie

Verslag Plaatselijke Pleitwedstrijden 18 maart 2016

foto 1 Pleitwedstrijd midden-Nederland 18-03-2016-210Op de dag van de jaarlijkse pleitwedstrijden, 18 maart jl., werd bij een vroege lunch door de jury en de commissie nog de laatste puntjes op de i gezet. Toegegeven, op juridische inhoud kunnen de deelnemers de winst niet naar zich toe trekken. Door de juridische wereld achter de casus geweld aan te doen, kan een deelnemer de winst echter wel mislopen. De beide casus waren uit het leven gegrepen. Reuring in de retail en fikse fiasco’s klonk het thema van de plaatselijke pleitwedstrijden 2016, voor de regio Midden – Nederland. Een groot warenhuis waarvan een duurovereenkomst werd opgezegd, en een aansprakelijkheidscasus, met een kleine zelfstandige ondernemer als gelaedeerde. De jury werd dit jaar gevormd door juryvoorzitter de heer Frieling, rechter bij de rechtbank Midden – Nederland, locatie Utrecht, de heer Hardonk, curator en partner bij CMS Nederland, en mevrouw Olde Rikkert, expert op het gebied van communicatie en trainer in presentatievaardigheden.

De jury stelde nog wat scherpe vragen aan de commissie, om de beide casus helder voor ogen te krijgen. De jury was klaar om de deelnemers te beoordelen, in een klassieke strijd, die teruggaat tot de oude Grieken. De strijd van het debat. Het strijdtoneel van de hedendaagse (proces)advocaat.

Nu de laatste vouwen voor de jury naar tevredenheid waren gladgestreken, werd de lunch opgebroken, en de gang naar de rechtszaal ingezet. De eerste deelnemers en toeschouwers hadden zich al bij de rechtszaal gemeld. De spanning was van de gezichten van de deelnemers gemakkelijk af te lezen. Zes pleiters die een op een de strijd aangaan, om de jury ervan te overtuigen dat zij de beste pleiter van Midden – Nederland zijn. Allen hadden zich grondig voorbereid. Dat was duidelijk uit de betogen van de pleiters op te maken. Geen van de pleiters overschreed zijn of haar maximale spreektijd. Met passie en verve, werden de standpunten die de deelnemers waren toegedeeld, verdedigd. Maar deze voorbereiding is slechts het eerste begin van de strijd. Nadat de eiser het woord heeft gehad, mag de gedaagde zijn weerwoord voeren. En daar ligt de kracht van de ware pleiter: als hij van repliek mag dienen op hetgeen hij zojuist van zijn medepleiter tegengeworpen krijgt. Op dat punt komt alles samen. De te bepleiten zaak moet de pleiter door en door kennen. Uiteraard is het mede het inzicht van een pleiter dat hij het verweer van zijn  opponent kan voorspellen, maar hoe gaat een pleiter om met een argument dat hem van zijn stuk brengt? Kan hij stante pede reageren, in het heetst van de strijd? Blijft hij koel? En kan hij vervolgens zijn standpunt helder overbrengen? Lukt het hem om in de hem gegunde tijd, zijn toehoorders van zijn argumenten te overtuigen?

foto 2 Pleitwedstrijd midden-Nederland 18-03-2016-305Het zijn bovenstaande elementen in combinatie met een flinke dosis humor, die het aanwezige publiek gedurende de tijd die de pleiters gegund was, ademloos in spanning hield. De rechtszaal zat geheel vol. Een aantal pleiters is pas dit jaar met hun beroepsopleiding begonnen, maar het niveau was zeer hoog. De driekoppige rechtbank annex jury zat bij alle pleiters geboeid te luisteren naar hun betoog. De stijlfiguren en toegepaste alliteraties vlogen door de zaal, hier en daar een lach lospeuterend van het geboeide publiek. De reuring die zich heden ten dage in de retail bevind, was ook bij de editie 2016 van de pleitwedstrijden te vinden. Bij een aantal vragen van de rechtbank aan een pleiter, moest even hard worden nagedacht, maar daarna kwam er een vurig betoog, hoe de rechter het naar voren gebrachte argument moest waarderen, en waarom de tegenpleiter het volledig mis had.

De jury liet nog weten dat het een moeilijke keuze was, om de winnaar te benoemen. Bij de jaarlijkse vergadering van de orde van advocaten, werden zij bekendgemaakt. Onder luid gejuich werden achtereenvolgens mr. Tugba Var van Wijn & Stael Advocaten, mr. Mark Fidder van Van Benthem & Keulen en als winnaar mr. Hein Vroege van Broekman Advocaten naar voren gehaald. Zij brachten dit jaar de meeste reuring in de rechtszaal, en voor hen bleven de fikse fiasco’s uit.

Martijn Schravenmade
Commissielid Plaatselijke Pleitwedstrijden 2016