banner728x90def
Jonge Balie

Verslag van de activiteiten van de vereniging de Jonge Balie te Utrecht

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) op vrijdag 18 november 2016 is het bestuur 2016/2017 geïnstalleerd. Het bestuur is als volgt samengesteld

Juliette Wareman Voorzitter
Jordy Hurenkamp Vicevoorzitter
Vera Hartkamp Secretaris
Guido Konings Penningmeester
Lisanne Brouwer Portefeuillehouder lezingen
Dario Pranjic Portefeuillehouder pleitoefeningen

Doelstellingen

Tijdens de ALV heeft het bestuur een vijftal doelstellingen voor het bestuursjaar vastgesteld, te weten: het moderniseren van de Jonge Balie Midden-Nederland, het enthousiasmeren en bevorderen van betrokkenheid van de leden, monitoren van de leden, intensiveren van het contact met de Raad van de Orde en het steunen van goede doelen.

Moderniseren Jonge Balie Midden-Nederland

Het bestuur van de Jonge Balie Midden-Nederland is al een aantal jaar bezig met modernisering. Met name het vorige verenigingsjaar zijn er veel veranderingen doorgevoerd. De modernisering heeft aan de ene kant te maken met de uitstraling van de Jonge Balie Midden-Nederland (bijvoorbeeld de nieuwe website) en aan de andere kant met de administratievoering.

Enthousiasmeren en betrekken leden Jonge Balie Midden-Nederland

Het afgelopen jaar heeft het bestuur zich weer ingezet voor het vergroten van de betrokkenheid van haar leden aan de hand van de volgende pijlers:

  1. Contributieprijzen laag houden
    Het afgelopen jaar is de contributieprijs voor de Plaatselijke Pleitwedstrijden (PPW), welke gezamenlijk met de jaarvergadering van de Orde van Advocaten werd georganiseerd, € 37,50 geweest. Voor het overige zijn de contributieprijzen € 27,50 geweest. Met name bij lustrumactiviteiten is het gelukt (waarvoor bijzonder veel dank uitgaat naar de lustrumcommissie) om de toegangsprijzen laag te houden.
  2. Leden werkzaam in Flevoland
    Het mag evident zijn dat het voor de leden van de Jonge Balie Midden-Nederland die werkzaam zijn in Flevoland minder makkelijk is om evenementen en borrels in Utrecht bij te wonen. Dit gecombineerd met het feit dat Flevoland voorheen een eigen Jonge Balie kende, maakt dat de Jonge Balie Midden-Nederland een evenement in Flevoland heeft georganiseerd voor deze leden. Het blijft een uitdaging om de leden uit Flevoland, en ook uit andere regio’s verder weg van Utrecht te betrekken bij activiteiten.
  3. Vergroten actieve ledenbestand
    Het lustrumjaar heeft laten zien dat een groot aantal advocaten betrokken is (en wil blijven) bij de Jonge Balie Midden-Nederland. Dit is met dank aan het enthousiasme van deze leden, maar ook dankzij het bestuur dat leden regelmatig heeft weten te enthousiasmeren voor deelname. Met name ook de lustrumactiviteiten waren goed bezocht.

Monitoren leden

Het bestuur heeft dit jaar extra aandacht besteed aan de incasso van de contributie.

Samenwerking met de Raad van de Orde (RvO)

Afgelopen jaar is, ook in het kader van het lustrumjaar, veel contact geweest met de Raad van de Orde. Zowel de Nieuwjaarsborrel als de PPW zijn georganiseerd in combinatie met de Orde.

Hierna volgt een chronologisch verslag van de diverse activiteiten van de Jonge Balie Midden-Nederland in het verenigingsjaar 2016/2017.

Verslag Forum 2016: “Privacy & Big Data”’

Op 18 november 2016 vond het Forum plaats met het thema “Privacy & Big Data” in restaurant de Rechtbank te Utrecht.

Er werd zeer goed gedebatteerd over de analyse van Big Data, het uitwissen van je digitale sporen en de inmenging van overheden in door private partijen verzamelde gegevens. Na afloop van het debat werd Ruud de Kleijn verkozen tot winnaar van het debat.

Verslag Nieuwjaarsborrel Jonge Balie Midden-Nederland en RvO

De Orde en de Jonge Balie Midden-Nederland hebben hun nieuwjaarsborrel op 20 januari 2017 gecombineerd in het kader van het lustrum van de Jonge Balie Midden-Nederland. Het lustrumjaar werd tijdens de Nieuwjaarsborrel geopend in de Mereveld in Utrecht. Er is een seminar met zeven oud-dekens georganiseerd en er werd teruggeblikt op ruim 70 jaar Jonge Balie. Vervolgens was er voor iedereen eten en de gelegenheid om te toasten op een nieuw jaar, en op het begin van (wat later zou blijken) een fantastisch lustrumjaar.

Verslag OM meeloopdag

Op 23 februari 2017 heeft de OM meeloopdag plaatsgevonden. Senior Officier van Justitie, Vincent van Thiel, en tactisch coördinator binnen grootschalige rechercheonderzoeken, Johan de Leeuw, maakten de deelnemers wegwijs in de procedures en mogelijkheden van het Team Grootschalig Onderzoek. Het was een zeer informatieve middag, waarbij bruikbare informatie voor de (strafrecht)praktijk is verkregen. Uiteindelijk hebben alle deelnemers gezamenlijk de (waargebeurde) ontvoering oplost.

Verslag Lawpreski

De tweede lustrumactivitiet was de skireis. Het dorpje Bad Hofgastein in Oostenrijk is voor een weekend overspoeld door advocaten die in meer en mindere mate excelleerde in het skiën en het après-skiën. De pistes waren geweldig, het weer was super en het gezelschap nog beter. Het was een enorm succes.

Verslag PPW en vergadering van de Orde van Advocaten: “Heavyweight debates: pleiters in de ring”

Op vrijdag 31 maart 2017 vonden de Plaatselijke Pleitwedstrijden in Midden-Nederland plaats. Tijdens dit jaarlijks terugkerende evenement streden zes advocaat-stagiaires om de felbegeerde titel van beste pleiter van het arrondissement Midden-Nederland. Heavyweight debates: pleiters in de ring was dit jaar het zeer goed gevonden thema. Uiteindelijk werd Tim Robbe, voorheen partner bij Aboukir & Robbe Advocaten en momenteel partner bij Dekens Tophoff Advocaten, verkozen tot de winnaar.

Net als vorig jaar werd het avondprogramma georganiseerd in samenwerking met de Raad van de Orde in (dit jaar) City Sense. De ALV van de Orde werd direct na de borrel gehouden en vervolgens is er gedineerd. Na het diner was er nog tijd voor een korte borrel en toen ging het feest van start. Omdat tijdens de ALV van de Orde de dekenwissel plaatsvond was er cabaret van de Jonge Balie Den Haag na de ALV. Alle aanwezigen hebben kunnen genieten van een mooie avond.

Verslag Landelijke Pleitwedstrijden: “Something’s Brewing”

De wedstrijd waar de Jonge Balies uit het hele land het tegen elkaar opnemen had dit jaar als thema Something’s Brewing. Er werd op 23 juni 2017 gepleit over huurcontracten en zelfgemaakt bier. De jury (bestaande uit de rechter, Jannigje Willems, head legal Grolsch, Alex Prascevic, en presentatiecoach, Anne Spies) heeft Sijbren Kuiper uit het arrondissement Amsterdam verkozen tot winnaar. Die winnaar ontving o.a. een MiniBrew inclusief een jaar lang gratis bierbrouwen. De pleitwedstrijden zijn ‘s avonds opgevolgd door de prijsuitreiking, de borrel en het diner in restaurant De Rechtbank. Tijdens het diner bracht de jazzband iedereen alvast in de feeststemming en na het diner heeft DJ Danny M iedereen aan het dansen gekregen. Het was al met al een zeer geslaagd evenement.

Festival: “HVG Lawlands”

Het festival waarmee de lustrumactiviteiten werden afgesloten was HVG Lawlands op 25 augustus 2017. In de middag was er een hockeytoernooi waarin acht teams het tegen elkaar opnamen. Het team van de Jonge Balie Midden-Nederland wist in de finale te winnen van het team van Van Benthem & Keulen. Daarna werd in de Botanische Tuinen het eerste Lawlands festival georganiseerd. In en om de tropische kassen van de Botanische Tuinen was er een volledig festivalterrein opgebouwd. Er waren onbeperkt steenoven pizza’s, hamburgers, GT’s en biertjes. Er was een Club Tropicana en er waren allerlei verschillende DJ’s in verschillende stijlen. Tijdens het festival is een loterij gehouden voor Lawyers 4 Lawyers waar mooie prijzen zijn verloot. Hierbij wil ik de lustrumcommissie nog een keer bedanken voor de organisatie van geweldige evenementen in dit lustrumjaar.

Verslag buitenlandreis: Madrid

Een van de hoogtepunten was ook dit jaar weer de buitenlandreis. Dit jaar was de keuze gevallen op Madrid! Het vertrek was voor sommigen wat vroeg maar de eerste dag maakte dat direct goed. Na een heerlijke lunch werden wij verwelkomd bij de ambassade van Madrid. Vervolgens hebben wij mogen genieten van een borrel en daarna van een heerlijk diner. De eerste dag werd, ondanks de vroege start, dansend afgesloten door (vrijwel) iedereen.

Op vrijdag hebben wij te voet Madrid verkend, met de advocaten van CMS gesproken over het gedragsrecht in Spanje en vervolgens zijn wij gezamenlijk naar de Mercado San Anton gegaan om ons tegoed te doen aan tapas. De Legal Intelligence rooftopbar bleek een perfecte gelegenheid om elkaar beter te leren kennen want wie geen dekentje deelde bevroor. Ook deze avond hebben wij het nachtleven van Madrid verkend.

Op vrijdag is iedereen met de Teleferico (een gondel) naar een attractiepark geweest. Later op de dag heeft een gezellige Brabander de ins en outs van wijn verteld tijdens een wijnproeverij met diner. De volgende ochtend zaten wij moe maar voldaan in de bus richting het vliegtuig.

Verslag Meet the Lawyer

In samenwerking met de Juridische Studenten Vereniging Midden-Nederland is dit evenement voor de tweede keer georganiseerd en het heeft op 27 september 2017 plaatsgevonden. Op het kantoor van Wijn&Stael is een presentatie gegeven over het kiezen van een kantoor, het solliciteren en natuurlijk het leven van een advocaat. De studenten namen actief deel en stelden veel vragen. Vervolgens werd het evenement onder het genot van een hapje en drankje voortgezet in Ubica. Diverse teams streden om de eer wie zich het beste pubquizteam mocht noemen. De teams bestonden uit advocaten en studenten zodat ook de kennismaking kon worden voortgezet.

Meet the Court

Aan de hand van speeddates konden rechters in opleiding, juridisch medewerkers, advocaten en leden van het Openbaar Ministerie elkaar in een paar minuten het hemd van het lijf vragen. Hierna stond ‘College Tour – the Court edition’ op het programma. De deken, de hoofdofficier van justitie en de president van de Rechtbank Midden-Nederland hebben met de aanwezigen gesproken over ethische dilemma’s. De middag werd afgesloten met een pubquiz in Ubica.

Lezingen en pleitoefeningen

Naast al die activiteiten, organiseert de Jonge Balie Midden-Nederland tevens een deel van de opleiding. Ook dit jaar zijn er weer lezingen en pleitoefeningen georganiseerd. Aan elk van de georganiseerde lezingen is door de Raad van de Orde een plaatselijk opleidingspunt toegekend. In het huidige opleidingssysteem dient de advocaat-stagiaire vier opleidingspunten gedurende zijn of haar stage te behalen. De onderwerpen waren zeer divers, van tentamentraining voor het vak jaarrekeninglezen tot Arbitrage tot een korte cursus IE in de algemene praktijk. De lezingen werden goed bezocht. Op deze manier draagt de Jonge Balie Midden-Nederland bij aan de opleiding van advocaat-stagiaires.

De Jonge Balie Midden-Nederland heeft dit jaar weer de pleitoefeningen  georganiseerd. Dit is een verplicht onderdeel van de opleiding voor alle advocaat-stagiaires. De pleittraining is sinds dit jaar afgeschaft. Over deze opleidingsaspecten en andere onderwerpen is regelmatig en goed contact onderhouden met de RvO en de rechtbank Midden-Nederland. Ook komend jaar zal de Jonge Balie Midden-Nederland in samenwerking met de RvO en de rechtbank Midden-Nederland de pleitoefeningen verzorgen.

Al met al kunnen terugkijken op het afgelopen verenigingsjaar als een geslaagd en gezellig jaar, met goed georganiseerde en (over het algemeen) redelijk goed bezochte activiteiten en borrels. De maandelijkse borrel is hét ontmoetingspunt voor leden van de Jonge Balie Midden-Nederland. Deze vindt plaats in café Ubica. Ook dit jaar was de zomerborrel, georganiseerd bij restaurant ROOST aan de Singel een succes.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 17 november 2017 is het bestuur 2016/2017 afgetreden en het bestuur 2017/2018 aangetreden. Het nieuwe bestuur ziet er als volgt uit.

Guido Konings Voorzitter
Lisanne Brouwer Vicevoorzitter
Stephanie Thijssen Secretaris
Rogier Moulen Janssen Penningmeester
Lies van Dooren Portefeuillehouder lezingen
Dario Pranjic Portefeuillehouder pleitoefeningen

Hierbij wil ik namens het bestuur alle commissieleden en andere personen die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor de Jonge Balie Midden-Nederland, hartelijk danken voor hun inzet en toewijding. Zonder jullie enthousiasme zou dit jaar nooit zo succesvol geweest zijn. Rest mij nog het nieuwe bestuur veel succes en plezier te wensen!

Hartelijke groet,

Juliette Wareman

Voorzitter Vereniging de Jonge Balie Midden-Nederland